ទិវាវិញ្ញាណសាឡេស៊ាន

ដុន បូស្កូ ទឹកថ្លា ភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា កន្លងទៅនេះ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល ដុន បូស្កូ ទឹកថ្លា បងស្រីសាឡេស៊ាន ដោយមានអភិបូជា ក្រោមអធិបតីភាព ប្រតិភូសាឡេស៊ានប្រចាំកម្ពុជា លោកឪពុក រ៉ូល សូតូ គ្រួសារសាឡេស៊ានកម្ពុជា បានរួមគ្នាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃថ្ងៃនៃវិញ្ញាណ ២០២៣ ។ ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិករាប់ពាន់នាក់នៃគ្រួសារសាឡេស៊ានពិភពលោក ដែលជាសាខាដ៏រាបទាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកបេសកកម្ម នៃពិភពលោកនេះ បានដើរតាមសាកលវិទ្យាធិការដែលនៅ ទីក្រុង តុរីណ ជាមួយនឹងតំណាងភាគច្រើននៃក្រុមទាំង ៣២ នៃគ្រួសារសាឡេស៊ាន ដោយធ្វើសមាធិ។ ព្រះអំណោយទានឆ្នាំ ២០២៣៖ ប្រដូចទៅនឹងមេម្សៅ នៅក្នុងសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃផ្នត់គំនឹតរបស់គ្រហស្ថ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដុនបូស្កូ។

សាររបស់សាកលវិទ្យាធិការសម្រាប់ទិវាផែនដីពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២~Khmer Version

សាររបស់សាកលវិទ្យាធិការសម្រាប់ទិវាផែនដីពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២/Khmer Verson បកប្រែ និងបញ្ចូលសម្លេងជាភាសាខ្មែរ ដោយផ្នែក ទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ សូមមើលនៅខាងក្រោម៖

ទសវត្សរ៍ដំបូងនៃមរណភាពរបស់ លោកឪពុក អាល់បេរ៉ា

លោកឪពុក ផាអូឡូ អាល់បេរ៉ា គឺជាអ្នកស្នងតំណែងទីពីររបស់ដុនបូស្កូ ហើយគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩២១។ ដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសាឡេស៊ានដ៏សំខាន់មួយនៃអត្តសញ្ញាណសាឡេស៊ាន សាកលវិទ្យាធិការបានប្រកាសថា ឆ្នាំ ២០២១ – ២០២២ ជាឆ្នាំនៃ លោកឪពុក អាល់បេរ៉ា និងការបើកព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិឧទ្ទិសដល់ លោកៀពុក ផាអូឡូ អាល់បេរ៉ា ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែតុលា និងការតាំងពិព័រណ៍ ផាអូឡូ អាល់បេរ៉ា ដែលមាននៅលើ PDF (ចុចទីនេះ) ក៏ដូចជា សារមន្ទីរ លោកឪពុក អាល់បេរ៉ា តាមអ៊ីនធឺណិត។ ខ្លឹមសារនៃពិព័រណ៍ និងកូនសៀវភៅគឺជាស្នាដៃរបស់បងប្រុសសាឡេស៊ាន ផាអូឡូ វ៉ាសឆេតូ ដោយសហការជាមួយ លោក អាល្ដូ យីរ៉ាអូដូ នៃសាកលវិទ្យាល័យសាឡេស៊ាននៃសម្តេចប៉ាប (UPS) និង លោកឪពុក សីល្វីអូ រូជា នៃផ្នែកបង្កើតសាឡេស៊ាននៃដុនបូស្កូ។ ឪពុក ផាអូឡូ អាល់បេរ៉ា កើតនៅទីក្រុង …

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងជាបូជាចារ្យសាឡេស៊ានកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសកល

ក្នុងកំឡុងពេលប្រលងគ្រីស្តសាសនា ខ្ញុំត្រូវបានគេសួរថា តើខ្ញុំនឹងអនុវត្តការរៀនខាងទេវវិទ្យារបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកក្បត់ជំនឿនាពេលអនាគតនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច? តាមបញ្ញាខ្ញុំដឹងចម្លើយចំពោះសំណួរ។ ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺចំ ៗ តែមានអ្វីចម្លែកកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំកំពុងឆ្លើយសំណួរ។ ខ្ញុំមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទេ។ មូលហេតុគឺការពិតដ៏ស៊ីជម្រៅដែលខ្ញុំឃើញព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងមុខតំណែងរបស់ខ្ញុំ។ នេះជាការពិតសម្រាប់ខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីទីក្រុងបុមបៃនៅពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលទេវសាស្ត្រនៅទីក្រុងមែលប៊នហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំង។