July 7, 2022

បងប្រុស សុរិយា

ថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដូវបង្កើតឆ្នាំ ២០២១ នៅកម្ពុជា #SeasonofCreation #DonBoscoGreenAlliance យើងបានបញ្ចប់រដូវការបង្កើតឆ្នាំ ២០២១ (រដូវកាលការការពារភពផែនដី)។ ការចូលរួមនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ ជាមួយនឹងការប្រារព្ធពិធីបរិសុទ្ធនៅបរិវេនជុំវិញឈឺឆ្កាងបងប្រុសសុរិយា នៅដុនបូស្កូកែប។ ទោះបីជាពិធីសាសនាកាតូលិកក៏ដោយក៏អ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថា ការប្រារព្ធពិធីទាំងអស់ដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ពាក់ព័ន្ធនឹងពុទ្ធសាសនិក អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាម...