ប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតលោកពុក ចន វីស័រ គម្រប់ ៨៦ ឆ្នាំ

លោកពុក ចន វីស័រ ជាអ្នកបង្កើតដុនបូស្កូកម្ពុជា ដំបូងគេនៅកម្ពុជា។ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ទាំងសិស្សចាស់ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ បុគ្គលិក រួមសិស្សានុសិស្ស ក្មេង បាននាំគ្នាធ្វើពីធីអបអររំលឹកខួបកំណើតលោកពុកចន ។