May 24, 2022

Month: November 2021

សម្ដេចប៉ាប យ៉ូហាន ប៉ូល ទី២ បានតែងតាំងបងប្រុស អារតេមីដី សាតី (Artemedi Zatti) មានសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៦ លោក ហុរហេ ម៉ារីអួ...
Secured By miniOrange