“ មហោស្រពភាពយន្តយុវវ័យដុនបូស្កូពិភពលោក” គឺជាមហោស្រពរបស់អ្នក!

(ANS – រ៉ូម) មហោស្រពភាពយន្តសាឡេស៊ាទូទាំងពិភពលោក ដែលជាគម្រោងប្លែកមួយដំបូងបង្អស់ ដែលមានការចូលរួមពីយុវជននៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងការបង្កើតខ្សែភាពយន្តខ្លីលើប្រធានបទនៃក្តីសង្ឃឹម ពិតជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ល្អមួយដែល ជម្រុញភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជន ការចូលរួមច្នៃប្រឌិត ការចែករំលែកសិល្បៈ និងតម្លៃ។ មហោស្រពភាពយន្តយុវជនដុនបូស្កូពិភពលោក (DBGYFF) គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៨ និង១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីតាំងរាប់រយកន្លែងនៅក្នុង ១៣៤ ប្រទេស ជុំវិញពិភពលោកនៅគ្រប់តំបន់។ វានឹងក្លាយជា “មហោស្រពភាពយន្ត” ពិត និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់យុវជន យុវវ័យ និង យុវជនទាំងឡាយណាដែលមានអាយុក្រោម ៣០ឆ្នាំ អាចចូលរួម ដោយមិនគិតពីសាសនា ឬទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយអធិបតីរបស់សាឡេស៊ាន ។ គំនិតនៃមហោស្រពពិភពលោកដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមពីយុវជនរាប់ពាន់នាក់ និងរាប់ពាន់នាក់មកពីគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោក គឺកើតចេញពីគំនិតផ្ទាល់របស់សាកលវិទ្យាធិការអ្នកសាឡេស៊ាន គឺលោកឪពុក អាន់ហ៊ែល ហ្វាណាន់ដេស អាធីមេ ដែលបានចាប់ផ្តើមមានគំនិត។ គាត់មានអារម្មណ៍ថា វាពិតជាមានអត្ថន័យ និងពាក់ព័ន្ធសម្រាប់យុវជនដែលក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតរីករាលដាល ហើយត្រូវការបង្ហាញថាមពលច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេដែលអាចជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ពិភពលោកទាំងមូល។ តាមពិតមហោស្រពនេះ នឹងមានប្រធានបទរបស់វា ដែលជាបាវចនានៃព្រះអំណោយទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ “ឆ្ពោះទៅរកសេចក្ដីសង្ឃឹម” និងរួមបញ្ចូលទាំង ៣ ប្រភេទដែលយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកអាចដាក់ស្នាដៃរបស់ពួកគេបានគឺខ្សែភាពយន្តខ្លី  វីដេអូមានចលនា …