អំពីសាឡេស៊ាន​ប៊ូឡេទីននៅភាសាខ្មែរ ឬគេហៅថា ព្រឹត្តិប័ត្រសាឡេស៊ាន គឹជាអ្វីដែល សាឡេស៊ានទាំងអស់ ធ្វើនៅពិភពលោក ពេលដែលលោកពុកបូស្កូរស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលី។ ជាង១០០ឆ្នាំ ដែលយើងកំពុងធ្វើសាឡេស៊ានប៊ូឡេទីននៅគ្រប់ប្រទេស មានសាលាដុនបូស្កូ ។ សាឡេស៊ានប៊ូឡេទីន ជាអ្វីមូយជួយយើងទាក់ទងជាមួយ កូនសិស្ស សិស្សចាស់ដុនបូស្កូ ព្រមទាំងគ្រួសារសាឡេស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើង។

សាឡេស៊ា​នប៊ូឡេទីនចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះ ឆ្នាំ២០២១ ហើយឥឡូវនេះ​ គឺជាលេខទី២ ដែលយើងបង្កើតនៅខែនេះ ហើយនៅមួយឆ្នាំ យើងបោះពុម្ភ៤លេខ សម្រាប់សាឡេស៊ានប៊ូឡេទីន។ សូមអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នា ជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសាលាដុនបូស្កូទាំងមូល។

សម្រាប់សាឡេស៊ានប៊ូឡេទីន យើងមានជាក្រដាស ហើយនឹងមាននៅអ៊ីធើណែត ។ សូមអរគុណច្រើន ដែលបានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសាឡេស៊ានប៊ូឡេទីន។

សូមមើលពេញនៅទីនេះ

[metaslider id=608 cssclass=””]