តំបន់ EAO៖ លោក ឪពុក យូជីន តំណាងឱ្យគណៈប្រតិភូសាឡេស៊ាន កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់សភា លើកទី ១ របស់ អេអូអាយសម្រាប់ដុនបូស្កូកន្លងមក។ កិច្ចប្រជុំតំបន់តាមអ៊ិនធឺរណែតរួមមានអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ ថៃទីម័រ ប៉ាពួញូហ្គីណេ អូស្ត្រាលី វៀតណាម និងកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំផ្តោតលើការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងចលនាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ដុនបូស្កូពីពាយឡីក្នុងតំបន់។