សូមរីករាយទស្សនា វិដេអូ នេះដល់ចប់ ។ យើងខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅ ដល់បងប្អូនដែលបានជួយយើងខ្ញុំក្នុងគ្រាដ៏សែនលំបាកនេះ​ ។ យើងខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីបងប្អូន អ៊ំ ពូ មីង ទាំងអស់ ជាពិសេស សិស្សចាស់ដុនបូស្កូទាំងមូលធ្លាប់បានសិក្សានៅសលាលាដុនបូស្កូ សូមជួយផ្ដល់ជំនួយ ដូចជា សម្ភារៈផ្សេងៗ ជាលុយ ឬជាអ្វីផ្សេងទៀត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សូមព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាបងប្អូន នៅក្នុងគ្រួសារតែមួយអោយបានគង់វង្ស និងតកូនចៅផង។