អត្ថបទទីបីក្នុងចំណោមដប់អត្ថបទប្រចាំខែ ដែលបង្ហាញដោយ ទីប្រឹក្សាទូទៅនិងការទំនាក់ទំនងសង្គម គឺលោកឪពុក ជីដាស់ស៊ីអូ មេនដេស លើប្រធានបទ “ដុន បូស្កូ និងឌីជីថល និងភាពពិតនិម្មិត” និយាយអំពីទិដ្ឋភាពពិសេសមួយទៀតនៃការទំនាក់ទំនងរបស់ សន្ដ យុវជន ពោលគឺអំពីរបៀបដែលគាត់អាចបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើន ដោយសារការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដ៏មានអត្ថន័យ។ នេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់លោកឪពុក ជីដាស់ស៊ីអូ មេនដេស

ការប្រាស្រ័យទាក់ទង គឺជាសិល្បៈនៃការលើកទឹកចិត្តមនុស្ស!

អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ គឺជាអ្នកដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកដទៃ។

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា តែងតែទាមទារពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការទំនាក់ទំនង និងបង្កើតចំណងជាមួយមនុស្ស។ មិនថាតាមរយៈវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ អ៊ិនធឺណិត កាសែត ការបង្រៀន ការអធិប្បាយទេ អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង ត្រូវមានវត្តមានដែលយកឈ្នះ បញ្ចុះបញ្ចូល រក្សាភាពស្មោះត្រង់ ចំពោះទស្សនិកជន ហើយមានអ្វីដែលត្រូវប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្ស។

នៅក្នុងពិភពឌីជីថល និងការពិតនិម្មិត ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្ស គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងវិធីទំនាក់ទំនងរបស់យើង។ តាមរយៈទំនាក់ទំនង យើងបង្កើតវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស។

វត្តមាន!

សិល្បៈនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា មិនត្រឹមតែជាបច្ចេកទេស ល្បិចកល មធ្យោបាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ ដើម្បីឈានទៅដល់ចិត្ត និងគំនិតរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ។ ប្រហែលជានេះជាមូលហេតុដែល ទោះបីជាមានមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងច្រើនក៏ដោយ អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនមានការពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនង និងយកឈ្នះលើមនុស្ស។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទង មិនមែនជាអ្វីដែលសាមញ្ញទេ។ វាទាក់ទងនឹងបេះដូង តម្លៃ និងអាកប្បកិរិយាដែលប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញ និងការរស់នៅរបស់មនុស្ស។ សំខាន់គឺអំពីវត្តមានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព!

វត្តមាន គឺអំពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ និងស្មោះត្រង់។ វាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប៉ះពាល់ជីវិតអ្នកដទៃតាមរយៈតម្លៃ និងឧត្តមគតិដែលបានរស់នៅ និងស្នើឡើងដោយអ្នកទំនាក់ទំនង។ វត្តមាន គឺនិយាយអំពីភាពជឿជាក់ មានន័យថាអ្វីដែលយើងនិយាយ ការនិយាយអ្វីដែលមានន័យ និងស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលយើងធ្វើ និងជឿ។

វត្តមាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពទាក់ទាញមនុស្ស យកឈ្នះលើពួកគេ ដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីពួកគេ ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលត្រូវបានស្នើឱ្យធ្វើ។ វត្តមានត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃតាមរយៈតម្លៃ និងឧត្តមគតិដែលបានរស់នៅ និងស្នើឡើងដោយអ្នកដឹកនាំ។ វត្តមាន គឺអំពីភាពជឿជាក់របស់អ្នកអប់រំ និងអ្នកទំនាក់ទំនង។

ដោយមើលឃើញពីទស្សនៈនេះលើសារៈសំខាន់នៃសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនង និងបង្កើតវត្តមានប្រកបដោយក្តីស្រលាញ់ តើវត្តមានដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់របស់ ដុន បូស្កូ ដូចក្នុងចំនោមយុវជនរបស់គាត់ និងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅសម័យរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរ?

ដុន បូស្កូ គឺជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្នែកអប់រំ ដែលរស់នៅក្នុងបទពិសោធន៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃវត្តមានក្នុងចំណោមយុវជនរបស់គាត់ និងអ្នកដែលគាត់បានជួប។ វត្តមានដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ ជ្រាលជ្រៅ និងពិតប្រាកដរបស់ ដុន បូស្កូ បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវភាពជឿជាក់ដ៏ធំទាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់ជឿជាក់ សុបិន និងចង់សម្រេចបាន។ សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ និងសកម្មរបស់គាត់បានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវភាពជឿជាក់ និងសិទ្ធិអំណាចដ៏ធំធេង។

តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំវ័យក្មេង ដុន បូស្កូ បានរស់នៅ បង្រៀន និងសរសេរថា វត្តមាន គឺជាការបង្ហាញដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្ស។

ប្រព័ន្ធបង្ការទាំងមូលរបស់ ដុន បូស្កូ គឺផ្អែកលើសបង្គោលដ៏សំខាន់នេះ៖ វត្តមាន! ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីបានជា វត្តមាន ក្នុងន័យនេះមានសារៈសំខាន់ ហើយតើវត្តមានទាក់ទងនឹងតម្លៃ និងទស្សនៈវិស័យដែលនរណាម្នាក់រស់នៅ និងឈរដោយរបៀបណា។

ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះ ខ្ញុំចង់យោងនៅទីនេះចំពោះការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកចិត្តសាស្រ្តសង្គម AMY CUDDY នៅក្នុងសៀវភៅវត្តមានរបស់នាង៖ ការនាំយកខ្លួនឯងក្លាហានបំផុតទៅកាន់បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតរបស់អ្នក។ ញូវយ៉ក៖ Little Brown and Company, 2015 ។

Cuddy បញ្ជាក់ថា៖

ប្រសិនបើមនុស្សពិតជាជឿជាក់លើតម្លៃ និងសក្ដានុពលនៃគម្រោងរបស់អ្នកដែលស្នើរវា ពួកគេបានតាំងចិត្តខ្លួនឯង ដើម្បីសម្រេចវា ហើយធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើង (ទំព័រ 32)។

សម្រាប់នាង សមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូល និងបង្កើតការចូលរួមបានមកពីការគោរពខ្លួនឯង និងទំនុកចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ការជឿជាក់របស់អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងទាក់ទងនឹងតម្លៃដែលពួកគេអនុវត្ត។

មនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរឹងមាំ តែងតែស្វែងរកមធ្យោបាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គ និងទំនាក់ទំនង កាន់តែមានភាពអត់ធ្មត់ និងបើកចំហរ(ទំ.៣៣)។

ចំណុចជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនេះលើកឡើងអំពីវត្តមានគឺជាឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាជីវិត។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាគឺអំពីទីបន្ទាល់ ការនិទានរឿងដែលកើតចេញពីបទពិសោធន៍ពិត និងទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។

សូមក្រឡេកមើលទិដ្ឋភាពខ្លះនៃជីវិត ដុន បូស្កូ តាមទស្សនៈនេះ។

ដុន បូស្កូ ជា​បុរស​ម្នាក់​ដែល​មាន​រឿង​ជំនឿ​ដ៏​អស្ចារ្យ ការ​តស៊ូ​ជាមួយ​ភាព​ក្រីក្រ ការ​បាត់បង់ ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ធំធាត់។ ជាឧទាហរណ៍ សូមលើកយកការឈឺចាប់ដែលគាត់បានរងទុក្ខបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ឪពុកគាត់ ការបាត់បង់មិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ លោកឪពុល កាឡូសូ Fr. Calosso និង Jonas ក្នុងចំណោមស្ថានភាពជាច្រើនដែលគាត់បានជួបប្រទះ។ អ្វី​ដែល​ហៅ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​យើង​គឺ​ជំនឿ​ដ៏​រឹង​មាំ​ដែល​ដុន បូស្កូ​មាន របៀប​ដែល​គាត់​បក​ស្រាយ​ជីវិត​របស់​គាត់​ពី​ការ​ទុក​ចិត្ត​ឥត​ឈប់ឈរ​លើ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​របស់​ព្រះ។ ជីវិតរបស់គាត់ក្លាយជាគំរូដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដទៃ!!

ជាងនេះទៅទៀត ដុន បូស្កូ ជម្នះការលំបាក និងរីកចម្រើនជាបុរសដែលស្រលាញ់អ្នកដ៏ទៃ។ តាំងពីកុមារភាពមក នៅពាក់កណ្តាលនៃការតស៊ូរបស់គាត់ គាត់បង្កើតអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ការយកចិត្តទុកដាក់ ភាពទន់ភ្លន់ និងសេចក្តីសប្បុរស។

តាមរយៈវត្តមានដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងគួរឱ្យស្រលាញ់របស់គាត់ ដុន បូស្កូ បានទាក់ទាញមនុស្សមកជាមួយគាត់ និងចក្ខុវិស័យរបស់គាត់។ រាល់ក្តីសុបិនដែលដុន បូស្កូបានប្រាប់យើងបានក្លាយជាការពិត ក្លាយជាការពិត គួរឱ្យទុកចិត្ត និងមានសមត្ថភាពពង្រឹង និងផ្តល់ភាពជឿជាក់ដល់គម្រោងរបស់គាត់ជាអ្នកអប់រំ និងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមសាឡេស៊ាន។

ដុន បូស្កូ គឺជាឯកសារយោងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់យុវវ័យ។ ក្នុង​នាម​ជា​បូជាចារ្យ និង​ជា​អ្នក​អប់រំ និង​ជា​អ្នក​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង គាត់​ស្រឡាញ់​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ។ វត្តមាន​របស់​គាត់ ​គឺ​ជា​សញ្ញា​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ចំពោះ​ក្មេង។

Giovanni Battista Francesia ដែលជាសាឡេស៊ានពីសម័យរបស់គាត់ បង្ហាញពីអារម្មណ៍ដែលគាត់ស្រលាញ់ដោយដុន បូស្កូ និងរបៀបដែលស្នេហានេះបានផ្លាស់ប្តូរ និងផ្តល់អត្ថន័យដល់ជីវិតរបស់គាត់ ដោយមានឯកសារយោងសម្រាប់ស្នេហាដូចដុន បូស្កូ៖

ខ្ញុំបានឃើញគាត់ ខ្ញុំស្គាល់គាត់។ គាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំ ខ្ញុំស្រលាញ់គាត់។

សម្រាប់ Cuddy មនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង គឺមានវត្តមានទាំងស្រុងចំពោះអ្នកដទៃ ហើយមានឥទ្ធិពលខ្លាំង និងវិជ្ជមានលើអ្នកដទៃ៖

បុគ្គលដែលមានទំនុកចិត្ត គ្រប់គ្រងវត្តមានចំពោះអ្នកដ៏ទៃ ស្តាប់ទស្សនៈដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងការចង់បានរបស់ពួកគេ ហើយបញ្ចូលទស្សនៈទាំងនេះរបស់មនុស្សតាមរបៀបមួយ ដើម្បីបង្កើតតម្លៃ និងឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (ទំព័រ 33)។

ដើម្បីឱ្យនរណាម្នាក់មានវត្តមានជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយានៃការបំផុសគំនិត និងបង្កើតភាពជឿជាក់នេះ អារម្មណ៍ គំនិត ទឹកមុខ អាកប្បកិរិយា និងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ ការចុះសម្រុងគ្នានេះ ត្រូវតែស្របតាមតម្លៃដែលពួកគេជឿជាក់ និងបទពិសោធន៍។

យោងតាម ខដឌី ​​Cuddy៖

យើងមានការបំផុសគំនិតនៅពេលយើងស្តាប់រឿងពិតរបស់មនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងការលំបាក ភាពក្រីក្រ ការបាត់បង់ ការឈឺចាប់ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើអោយមនុស្សរងទុក្ខ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះ តើនរណាជាអ្នកស្វែងរកកម្លាំង ហើយបានតម្រង់ទិសដៅជីវិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីជំនះបញ្ហា និងកសាងឡើង ជីវិត​របស់​ពួកគេ។ យើងតែងតែត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយរឿងទាំងនេះ (ទំព័រ 283) ។

វត្តមានមិនងាយស្រួលទេ! វាទាមទារអាកប្បកិរិយាពិតប្រាកដ និងពេញលេញពីមនុស្ស។ ផ្ទុយពីនេះក៏ជាការពិតដែរ៖ នៅពេលដែលយើងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ គម្រោងរបស់យើងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ ឬយើងបង្ហាញអារម្មណ៍មិនពិត ឬលាក់វា នោះទំនាក់ទំនងទាំងពាក្យសំដី និងមិនមែនពាក្យសំដីរបស់យើងបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ ចាប់តាំងពីធាតុផ្សំដែលបង្កើតការទំនាក់ទំនងនេះលែងមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ យើងបាត់បង់ទស្សនៈ និងគោលបំណង។ វត្តមានរបស់យើងចុះខ្សោយ សារត្រូវបានបាត់បង់។

ពីលំយោលនៃគ្រួសារ ដុន បូស្កូ បានដឹងពីអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃវត្តមានពិត និងពិតប្រាកដ។ ម្តាយរបស់គាត់ឈ្មោះ Margaret គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលឆ្លងកាត់ និងអប់រំកូនប្រុសរបស់គាត់អំពីអ្វីដែលវាមានន័យថាមានវត្តមានជាប់លាប់ និងស៊ីសង្វាក់គ្នា។

ការអានអនុស្សាវរីយ៍នៃសារាចរណែនាំពីទស្សនៈនេះ អនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់ពីរបៀបដែលដុន បូស្កូ រស់នៅយ៉ាងពិតប្រាកដមានវត្តមាននៅក្នុងគ្រា និងស្ថានភាពផ្សេងៗនៃជីវិត។ ចូរយកជាឧទាហរណ៍សុបិនដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់នៅអាយុ 9 ឆ្នាំ។

ការក្រឡេកមើលពីចិត្តសាស្ត្រនៃសុបិនដ៏សំខាន់នេះ បង្ហាញពីវត្តមានរបស់ ចន បូស្កូ យ៉ាងខ្លាំង ពិតប្រាកដ ពិតចំពោះអារម្មណ៍របស់គាត់ ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការសន្ទនាជាមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ថ្លៃថ្នូ។ មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងពាក្យនិយាយ និងរូបភាពដែលលេចឡើងក្នុងសុបិន ក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនៃការនិទានរឿង និងស្របគ្នាជាមួយនឹងប្រតិកម្ម និងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់។

ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងអំពីការបាត់បង់ឪពុករបស់គាត់ កូម៉ូឡូ មិត្តរបស់គាត់គឺ លោកឪពុក កាឡូសូ Calosso ដែលជាមគ្គុទ្ទេសក៍ខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ ការនិទានរឿង បង្ហាញពីដុនបូស្កូដែលផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើពិភពលោកខាងក្នុងរបស់គាត់ ដោយសេរីក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិត អារម្មណ៍ពិត ការយល់ឃើញពិតប្រាកដនៃខ្លួនឯង។

នៅពេលគាត់និយាយអំពីភាពក្រីក្រដែលគ្រួសារកំពុងឆ្លងកាត់ គាត់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រួសារ។ នៅពេលដែលគាត់បាត់បង់មិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះ Comollo គាត់ពិពណ៌នាអំពីទុក្ខព្រួយនៃស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តាមរបៀបស្ទើរតែគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។

នៅពេលគាត់រៀបរាប់ពីភាពរីករាយ និងការសញ្ជ័យរបស់គាត់ ដុន បូស្កូ បង្ហាញនូវបេះដូងដែលដឹងគុណ និងបើកចំហ។ នៅពេលគាត់និយាយអំពីភាពរីករាយនៃមិត្តភាពហ្គេមតន្ត្រីគាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយសេរី។

គាត់នឹងក្លាយជាពិតប្រាកដ ទាំងមូល ពេញលេញ ពិតក្នុងលក្ខណៈនៃការទំនាក់ទំនងរបស់គាត់។ អាកប្បកិរិយាពេញលេញនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យសារជាការបញ្ចេញមតិធម្មជាតិ និងពិតរបស់អ្នកដែលប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយវា។

ពីវត្តមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះ និងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការក្លាយជាសេចក្តីយោងដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងភាពជឿជាក់ គាត់បានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីទាក់ទាញយុវជនឱ្យចូលរួមក្នុងគម្រោងជីវិតគ្រីស្ទាន ដើម្បីក្លាយជាសាឡេស៊ាន និងធ្វើការជាមួយគាត់។ ប៉ុន្តែវត្តមានទាមទារអ្វីមួយបន្ថែមទៀត៖ ការនិទានរឿងរបស់សាក្សីជីវិតដោយផ្អែកលើរឿងរ៉ាវនៃជីវិតស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងលះបង់។

ដុន បូស្កូ ជា​បុរស​ម្នាក់​ដែល​ការ​បង្ហាញ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​គ្មាន​ព្រំដែន។ សម្រាប់ដុន បូស្កូ ការស្រលាញ់ គឺដកដង្ហើម រស់នៅ អប់រំ សុបិន និងការងារ។ នៅក្នុងសំបុត្ររបស់គាត់ នៅក្នុងសំណេររបស់គាត់ នៅក្នុងការណែនាំរបស់គាត់ទៅកាន់សាឡេស៊ាន និងសាសនា និងបូជាចារ្យ និងគ្រហស្ថជាច្រើនទៀត សេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែជាបេះដូងនៃចិត្តសាស្ត្រ និងគរុកោសល្យរបស់គាត់។

ទីបន្ទាល់ដ៏រស់រវើក និងបង្ខំបំផុតមួយអំពីរបៀបដែល ដុន បូស្កូ ស្រឡាញ់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឪពុក Paul Albera ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងទីពីររបស់គាត់។ នៅក្នុងសំបុត្ររង្វង់មួយរបស់គាត់ទៅកាន់ Salesians (Turin 1922) គាត់ពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលគាត់មានអារម្មណ៍ស្រលាញ់របស់ Don Bosco៖

ដុន បូស្កូ ស្រឡាញ់យើងតាមរបៀបពិសេសមួយ ដែលជាធម្មតាជារបស់គាត់៖ មនុស្សម្នាក់មានអារម្មណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមិនអាចប្រកែកបានចំពោះគាត់ថាពាក្យសម្ដីមិនអាចបង្ហាញ ឬធ្វើឱ្យយល់បានសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍។

Fr Albera បន្ត​ថា​៖

សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់បានទាក់ទាញ យកឈ្នះ និងផ្លាស់ប្តូរការស្តាប់របស់យើង។ គាត់បានទាក់ទាញយើងឱ្យមករកខ្លួនគាត់ដោយភាពពេញលេញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យដែលបានឆេះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ ហើយជាមួយនឹងអណ្តាតភ្លើងរបស់វា បានស្រូបយក និងបង្រួបបង្រួមនូវផ្កាភ្លើងតូចៗនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែលដាស់តឿនក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះ”។

ដុន បូស្កូ ជាមនុស្សដ៏ជ្រាលជ្រៅ បរិសុទ្ធយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវចក្ខុវិស័យដ៏ធំធេង និងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ អារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់គាត់ សេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះព្រះ និងសម្រាប់ក្មេង។

ក្នុងនាមជាមនុស្ស មិនថាវប្បធម៍ ឬភាសា ឬអាយុរបស់យើងទេ យើងតែងតែមានទំនោរជឿជាក់លើអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ដែលនិយាយចេញពីបេះដូង ដែលភ្ជាប់ពាក្យ និងអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមរបៀបដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា ដែលមានវត្តមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មិនភ័យខ្លាចក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងពិត . ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺនិយាយអំពីការនិយាយចេញពីបទពិសោធន៍ពិត និងការពិត។

ដុន បូស្កូ គឺជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលតែងតែនិយាយចេញពីបទពិសោធន៍ខាងក្នុងរបស់គាត់អំពីព្រះ ហើយពិតជាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងបេសកកម្មដែលព្រះបានប្រទានអំណោយដល់គាត់ឱ្យស្រឡាញ់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្មេង។ ការបើកចំហរបស់គាត់ចំពោះព្រះគុណ និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ និងទីបន្ទាល់របស់គាត់អំពីមនុស្សជាតិ និងភាពបរិសុទ្ធ គឺជាសារដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៃវិធីទំនាក់ទំនង និងការអប់រំរបស់គាត់។ Pietro Brocardo សរសេរយ៉ាងអស្ចារ្យអំពីសមាហរណកម្មនៃមនុស្សជាតិ និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ ដុន បូស្កូ បាននិយាយថា៖

ភាពសម្បូរបែបរបស់មនុស្សរបស់គាត់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងចុះសម្រុងជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធ ដែលវាស្ទើរតែក្លាយជាសាក្រាម៉ង់នៃភាពបរិសុទ្ធ ហើយអំណោយនៃព្រះគុណ នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហាញគឺដូចជាការលើកតម្កើងនៃមនុស្សជាតិរបស់គាត់ (Don Bosco Deeply Human, Deeply Holy, ទំព័រ 45, ការបោះពុម្ពព័រទុយហ្គាល់ , ១៩៨៦) ដុន បូស្កូ គឺជាឯកសារយោងជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ពេលវេលារបស់គាត់ និងសម្រាប់ពេលវេលានៃការពិតឌីជីថល និងនិម្មិតរបស់យើង។ ប្រសិនបើកាលពីអតីតកាលក្នុងចំនោមយុវជនរបស់គាត់ គាត់មានវត្តមានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតាមរយៈភាពជាឪពុកខាងផ្នែកអប់រំ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់គាត់ សព្វថ្ងៃនេះគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងយើងម្នាក់ៗដែលប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា និងមានវត្តមានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជីវិតក្នុងយុវវ័យសម័យនេះ។

ដកស្រង់ពី:

https://www.infoans.org/en/sections/special-reports/item/14085-rmg-how-don-bosco-greatly-inspired-people-and-developed-a-personal-and-effective-relationship-in-educating-the-young