ដុនបូស្កូភ្នំពេញ – នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ បងប្រុស សុមន្នី អ្នកសាឡេស៊ានដុនបូស្កូ និងប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការស្បថជាថ្មីចំពោះព្រះសង្ឃជាដុនបូស្កូ។ បងប្រុស សុមុនី កើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាកន្លែងដែលគាត់ចាប់ផ្តើមដើរតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ ពេលគាត់នៅក្មេងគាត់បានទៅសិក្សាផ្នែកគ្រឿងយន្តនៅដុនបូស្កូភ្នំពេញ។ គាត់បានធ្វើពិធីសាសនានៅផ្សារតូចទូចភ្នំពេញ ហើយបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាជាអ្នកបច្ចេកទេសរថយន្ត លោកបានទទួលយកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅដុនបូស្កូប៉ោយប៉ែត។ នៅប៉ោយប៉ែត គាត់បានជូនពរសុំអោយអ្នកសាឡេស៊ានដុនបូស្កូអោយមានសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំង។ គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឱ្យទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេស និងជំនឿកាតូលិកនៅដុនបូស្កូសាណា ខេត្តសេប៊ូ ប្រទេសហ្វីលីពីន។ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន គាត់បានបួសជាសាមណេរ របស់គាត់ (ជំហានដំបូងដើម្បីក្លាយជាព្រះសង្ឃកាតូលិក។ ) បន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដុនបូស្កូសាផារ៉ាន ក្នុងប្រទេសថៃ ដើម្បីសិក្សាទស្សនវិជ្ជា និងការអប់រំ។ គាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃ ដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្តែង ហើយគាត់កំពុងរង់ចាំធ្វើជំហានចុងក្រោយរបស់គាត់ ក្នុងនាមជានិស្សិតនៃទ្រឹស្ដី ដើម្បីក្លាយជាបូជាចារ្យ។ យើងសូមជូនពរដល់បងប្រុស សុមុនី បន្តបេសកកម្ម របស់គាត់ក្នុងនាមជាបងប្រុសសាសនាសាឡេស៊ាន និងជាបូជាចារ្យនាពេលអនាគតសម្រាប់ព្រះវិហារកាតូលិកកម្ពុជា និងសម្រាប់កុមារ និងយុវជនដុនបូស្កូ។

អត្ថបទដោយៈ លោកពុក លី សំណាង