July 7, 2022

ដុនបូស្កូកែប

ប្រវត្តិសាស្ត្រ៖

ដុនបូស្កូកែបបានបើកនៅឆ្នាំ២០០០ មានផ្នែកកាត់ដេរ សម្រាប់ក្មេងស្រីមកពីតំបន់ដែលនៅពេលនោះ គឺជាស្រុកមួយនៃខេត្តកំពត (កែបត្រូវបានបង្កើតជាខេត្តមួយនៅឆ្នាំ ២០០៤)។ កន្លែងនេះ ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមយុវជន និងកុមារសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្ត និងការប្រជុំ។ នៅឆ្នាំ ២០១០ ឪពុក សំណាង (អាល់បេរ៉ូរ៉ូដាស) លោកឪពុក លី សំណាង បានរកឃើញថា ៥០ភាគរយ នៃនិស្សិតនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ គឺមកពីខេត្តកំពត កែប និងតាកែវ។ ដូច្នេះ កង្វះខាតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជន ដើម្បីបន្តការអប់រំជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះ នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាម។ យុវជនជាច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ និងថៃ ពីខេត្តទាំងនេះ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្នុងឆ្នាំ ២០១១សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ បានបើកជាមួយនិស្សិត ៤០នាក់ ដែលសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសារព័ត៌មាន ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច និងកាត់ដេរ។ លោកឪពុក លី សំណាងត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល។

សាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ និងមូលនិធិកុមារខេត្តកែប ដឹកនាំដោយ លោកឪពុក លីសំណាង ជាអ្នកសាឡេស៊ានតែម្នាក់គត់នៅនឹងកន្លែង។ នៅឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមបងស្រីកាម៉ែល នៃបេះដូងពិសិដ្ឋ ពីប្រទេសម៉ិចស៊ិកូ បានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់អ្នកសាឡេស៊ាន ដើម្បីបញ្ជូនអ្នកផ្សព្វផ្សាយចំនួន ៣នាក់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការងារនៅខេត្តកែបគឺ បងស្រី ជូអាននីតាណាវែល សេដម៉ារីយ៉ារ៉ាណា ដូហ្គូ ទែររ៉េស និងបងស្រី មីលមី ហ្គ្រូរ៉ាមៀរ។ សហគមន៍សិក្សារបស់មនុស្ស និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត គឺជាធាតុសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍដុនបូស្កូកែប។

លោកឪពុក លី សំណាង (Albeiro Rodas)
បងស្រី ជូអានីតា ណាវ៉ែល
បងស្រី ម៉ារៀអា
បងស្រី មីលី

ដុនបូស្កូកែបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយកដ្ឋានចំនួន ៥ គឺអគ្គិសនីប ច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន បដិសណ្ឋារកិច្ច – ទំនាក់ទំនងសង្គម និងកម្មវិធីកុមារសូរិយា សម្រាប់ក្មេងជំទង់ដែលស្នាក់នៅក្នុងសាលារដ្ឋក្នុងតំបន់។

ដុនបូស្កូកែប មានវគ្គសិក្សាខ្លីៗសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅ ឬធ្វើការនៅខេត្តកែប៖ កុំព្យូទ័រ អង់គ្លេស គណនេយ្យករ ខ្មែរ និងអ្នកមានសិទ្ធិ។ សិស្សអាចបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគេ ហើយអាចអនុវត្តមេរៀនទ្រឹស្តីរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់។ ជាការពិត សាលាមានបន្ទប់ឯកជន និងសណ្ឋាគារសម្រាប់ភ្ញៀវ សេវាកម្មអគ្គិសនី សម្រាប់តំឡើងជួសជុល ឬថែទាំ សេវាកម្មបោកគក់ និងសេវាកម្មពី ទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ព័ត៌មានវិទ្យា ក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីៗ ៃនិងដោះស្រាយបញ្ហាកុំព្យូទ័រ។

ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហៈទំព័រៈ http://donboscokep.org/