គោលនយោបាយការពារកុមារ

មូលនិធិដុនបូស្កូនៅកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្មសរសេរអត្ថបទមានតំលៃថោកការពារកុមារនិងក្មេងជំទង់ពីសកម្មភាពដឹកនាំដោយមនុស្សធំឬក្មេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យក្មេងងាយរងគ្រោះឬរងគ្រោះ។ កុមារនិងក្មេងជំទង់ – មនុស្សទូទៅដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងណាមួយនៃមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា
(ឌីប៊ីអេហ្វស៊ី) ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីណាមួយប៉ុន្តែអាចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្ដី។

គំរោងរបស់ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាការអប់រំដល់កុមារ និងយុវជនក្រីក្រ ងាយរងគ្រោះ។ នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាជំពូកទី៣ នៃអត្ថបទទំនៀមទម្លាប់មានមាត្រាមួយចំនួន ដែលចែងអំពីការការពារសិទ្ធិកុមារ និងស្ត្រី។

មាត្រា ៣១៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋទទួលស្គាល់ និងគោរពសិទ្ធិសេរីភាព រួមទាំងកតិកាសញ្ញា និងអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រី និងកុមារ។

មាត្រា ៤៦៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋ និងសង្គមផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រី ដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានការងារថែទាំសុខភាព និងបញ្ជូនកូនៗ ទៅសាលារៀន។

មាត្រា ៤៧: ដាក់កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការមើលថែទាំនិងអប់រំកូនៗរបស់ពួកគេឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្ អនិងបង្កើតកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់កុមារ ដើម្បីមើលថែឪពុកម្តាយក្នុងវ័យចំណាស់។

មាត្រា ៤៨៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋការពារសិទ្ធិរបស់កុមារដូចមានចែងក្នុង “អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ” ជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតការអប់រំការការពារក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចឬផ្លូវភេទ។ រដ្ឋតំរូវអោយការពារកុមារពីអំពើដែលធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ឱកាសការអប់រំសុខភាព និងសុខុមាលភាព។

មាត្រា ៧៣៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋផ្តល់ការពិចារណាយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កុមារ និងម្តាយ និងបង្កើតបណ្តុះកូន និងជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលមានការគាំទ្រមិនគ្រប់។

ការការពារកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗគ្នានៃច្បាប់ជាតិដូចជា៖
 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមព្រហ្មទណ្
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទឆ្នាំ ២០០៨

 • ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការការពារជនរងគ្រោះឆ្នាំ ២០០៥

 • ច្បាប់ស្តីពីសមាមាត្រនៃសិទ្ធិរបស់ជនពិការឆ្នាំ ២០០៩

 • ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឆ្នាំ ២០០៩

 • ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ ១៩៨៩

 • ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំឆ្នាំ ២០០៧

 • ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរ ១៩៩៦

 • អនុក្រឹត្យស្តីពីឋានៈស៊ីវិលលេខ ១០៣ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០០០

 • សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់បណ្តាញសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ជាតិកម្ពុជាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

 • នៅប្រទេសកម្ពុជាអនីតិជនឬអនីតិជនគឺជាមនុស្សអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណាអាយុយល់ព្រមគឺ ១៦ ។ យោងតាមមាត្រា ៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការចាប់ជំរិតការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើមនុស្សវាត្រូវបានសរសេរថា៖

 • មាត្រា ៨៖ ជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សអនីតិជនអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំទោះបីមានការយល់ព្រមពីជនអនីតិជនដែលមានក្តីបារម្ភឬនៅពេលទិញជនអនីតិជនពីអ្នកដទៃឬពីប្រធានពេស្យាចារក្តីត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពី ដប់ (១០) ទៅម្ភៃ (២០) ឆ្នាំនៅក្នុងគុក។
  ក្នុងករណីដែលមិនបោះបង់ចោលការផ្តន្ទាទោសអតិបរមាត្រូវអនុវត្ត។

 • បន្ថែមពីលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសំខាន់ខាងលើអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការរឹតត្បិតសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅ។

 • នៅក្នុងគំរោងដុនបូស្កូកម្ពុជាកុមារនិងយុវជនទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សងាយរងគ្រោះ។ វាអនុវត្តជាពិសេស

 • ក្មេងអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។

 • កុមារនិងយុវជនដែលកំពុងមកពីសហគមន៍ក្រីក្រខ្លាំងហើយមិនមាន opportunities កាសច្រើនដូច្នេះពួកគេជឿជាក់លើគំរោងដុនបូស្កូដើម្បីទទួលបានអនាគត។

 • ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងគ្រប់វ័យ។

 • កុមារនិងយុវជនពិការ។

 • កុមារនិងយុវជនដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សពលកម្មកុមារអ្នកសុំទានកុមារឬជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបោះបង់ចោលនិងក្មេងកំព្រា។

 • កុមារនិងយុវជនដែលរងគ្រោះដោយការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារឬសហគមន៍របស់ពួកគេចំពោះពិការភាពរាងកាយចំណង់ចំណូលចិត្តផ្លូវភេទយេនឌ័រជនជាតិភាគតិចឬការរើសអើងផ្សេងទៀត។

 • DBFC បដិសេធរាល់សំណើរទេសចរណ៍មណ្ឌលកុមារកំព្រា។

 • វាមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃការសុំកូនចិញ្ចឹមទេ។

 • ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងគំរោងដុនបូស្កូណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកត្រូវផ្តល់ប្រវត្ដិរូបសង្ខេបនិងឯកសារប៉ូលីស។ DBFC មិនស្នើសុំថ្លៃឈ្នួលទេហើយវាក៏មិនគាំទ្រដល់អង្គភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែរ។

 • បុគ្គលិកណាម្នាក់នៅ DBFC រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែគោរពក្រមសីលធម៌នៅពេលជួបជាមួយអនីតិជន។ គ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវទុកឱ្យនៅម្នាក់ឯងជាមួយមនុស្សធំដោយគ្មានជំនួយសមរម្យឡើយ។

 • រូបថតនិងវីដេអូរបស់កុមារដែលស្ថិតក្រោមការមើលថែពីឌី។ អេហ្វ។ ស៊ី។ ស៊ី។ ឬទាក់ទងនឹងវាស្នើសុំការអនុញ្ញាតពិសេសនិងសវនកម្ម។

 • អំណោយឬអំណោយពិសេសដល់កុមារឬសិស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សា DBFC ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយផ្នែករដ្ឋបាល។

 • មនុស្សទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាងាយរងគ្រោះ។ ក្នុងករណីនេះពួកគេត្រូវតែអាក់អន់ចិត្តចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបុគ្គលិកនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដុនបូស្កូនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបអចិន្រ្តៃយ៍ឬខាងសាច់ឈាម៖

– សូមជូនដំណឹងអំពីការមកលេងរបស់អ្នកជាមួយឆ្មាំ។ ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ។ វារួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលបានធ្វើការនៅដុនបូស្កូ។

ហាមថតរូប ឬថតកុនរបស់កុមារ និងសិស្សដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

មនុស្សពេញវ័យមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកុមារ ឬសិស្សពិសេសណាមួយឡើយ។

មនុស្សពេញវ័យមិនផ្តល់លុយដល់កុមារ និងសិស្សទេ។ ប្រសិនបើកុមារ ឬសិស្សមានតម្រូវការពិសេស សូមយោងទៅរដ្ឋបាល ដុន បូស្កូ។

ដុន បូស្កូ ស្នើសុំកំណត់ត្រាប៉ូលីសពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេស ឬមនុស្សដែលនឹងដោះស្រាយជាមួយកុមារ និងសិស្ស។

ជនល្មើសកុមារ ឬអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារជាអនីតិជន មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅជិតកុមារនៅដុនបូស្កូកែបនោះទេ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកដែលបង្ហាញឯកសារយោងដ៏អស្ចារ្យពីសាលាក្តី ឬនាយកដ្ឋានប៉ូលីស ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារនោះទេ។

ពិរុទ្ធជនកុមារ ឬអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារជាអនីតិជន មិនត្រូវរស់នៅក្បែរដុនបូស្កូ ឬសាលារដ្ឋ ឬតំបន់ណាមួយដែលកុមារត្រូវបានរកឃើញក្នុងចម្ងាយ 1 គីឡូម៉ែត្រពីសាលារៀន យ៉ាងហោចណាស់ដោយមានឯកសារយោងល្អពីសាលាក្តី ឬប៉ូលីស។ នាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថាមនុស្សបែបនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារទេ។

ដុន បូស្កូ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរថា ជនដែលមានកំណត់ត្រាប្រព្រឹត្តកំហុសអនីតិជនគួរតែផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីសាលាដុនបូស្កូ។

មនុស្សពេញវ័យមិនគួរចូលរៀននៅសាលាដុនបូស្កូទេ ទោះបីជាពួកគេមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ឬរក្សាទំនាក់ទំនងពិសេសដែលអាចយល់បានថាជាទំនាក់ទំនងស្នេហា។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសនិយាយថាសិស្សពិសេសមិត្តស្រីឬមិត្តប្រុសរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញ។

មនុស្សពេញវ័យក្នុងការចម្លងកុមារត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅដុនបូស្កូ។ ក្នុងករណីមានការសង្ស័យ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ករណីដែលកុមារអាចក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានមនុស្សពេញវ័យណាមួយ។

មនុស្សពេញវ័យដែលធ្វើការនៅដុនបូស្កូជាគ្រូបង្រៀន អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ឬអ្នកគ្រប់គ្រងមានគោលបំណងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារកុមារនេះ ដែលរួមមានការការពារកុមារដែលពាក់ព័ន្ធ ឬមិនទាក់ទងនឹងសាលារៀន។

គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើអ៊ិនធឺណិតដុនបូស្កូដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រអាសអាភាសនោះទេ។ នៅក្នុងវិធីពិសេសបំផុត វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដាក់កុមារ ឬប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលតំណាងឱ្យភាពអាក្រាតកាយរបស់កុមារ ឬសកម្មភាពអនឡាញដែលបង្ហាញពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងកុមារ។

ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។

មនុស្សពេញវ័យដែលទាក់ទងនឹងដុនបូស្កូមិនចូលរួមក្នុងពេស្យាកម្មទេ ជាពិសេសប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងអនីតិជន។

មនុស្សពេញវ័យត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាល ដុន បូស្កូ ដើម្បីនាំកុមារ និងសិស្សចេញពីសាលាសម្រាប់សកម្មភាពពិសេស ទោះបីជាសិស្សមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំក៏ដោយ។

វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការប្រើអំពើហឹង្សាលើរាងកាយលើកុមារ និងសិស្សដែលពាក់ព័ន្ធ ឬមិនពាក់ព័ន្ធ ដុន បូស្កូ មនុស្សពេញវ័យដែលប្រើអំពើហិង្សាលើកុមារ និងសិស្សអាចត្រូវបានគេបណ្តេញចេញ ឬរាយការណ៍។ វារួមបញ្ចូលទាំងការគំរាមកំហែង ការអាម៉ាស់ ការស្រែក ឬវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កបញ្ហាដល់កុមារ និងសិស្ស។

មនុស្សពេញវ័យមិនគួរប៉ះកុមារ និងសិស្សតាមរបៀបដែលអាចយល់បានថាជាការយាយី មិនថាជាសាធារណៈ ឬឯកជននោះទេ។

តំបន់ដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការបែងចែកយេនឌ័រត្រូវតែត្រូវបានអង្កេតយ៉ាងតឹងរ៉ឹង៖ បុរសមិនគួរចូលទៅក្នុងតំបន់របស់ស្ត្រីទេ។ ស្ត្រីមិនគួរចូលទៅក្នុងតំបន់បុរសទេ។ ការលើកលែងត្រូវតែស្របច្បាប់។

អ្នកអប់រំដុនបូស្កូត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារ និងសិស្ស ដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសាលា។ កុមារ ឬសិស្សដែលត្រូវគេបៀតបៀន ត្រូវតែជួយគ្រប់ពេលវេលា។ សិស្សឬកុមារដែលធ្វើបាបអ្នកដទៃក៏ត្រូវជួយកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដែរ។

វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការនាំយកកាំភ្លើង គ្រឿងញៀន បារី ឬគ្រឿងផ្ទុះចូលទៅក្នុងសាលាដុនបូស្កូ។ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនអាចដាក់ពាក្យ Don Bosco Education នៅកម្ពុជា។

សាលាដុនបូស្កូ ជាតំបន់មិនជក់បារី។

មនុស្សពេញវ័យមិនគួរអញ្ជើញកុមារ និងសិស្សឱ្យផឹកស្រាដោយហេតុផលណាមួយឡើយ។

មនុស្សពេញវ័យត្រូវស្លៀកពាក់សមរម្យ និងគោរពវប្បធម៌ខ្មែរ។ កុំស្លៀកពាក់តាមរបៀបដែលអាចមើលឃើញថាជាការព្រមានដល់សិស្ស។ ត្រូវដឹងពីវិបត្តិវប្បធម៌៖ អ្វីដែលហាក់ដូចជាធម្មតាក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអាចជារឿងអាស្រូវក្នុងរឿងនេះ។

សាលាដុនបូស្កូមិនមែនជាគោលដៅសម្រាប់ “ទេសចរណ៍កុមារកំព្រា” ឬសកម្មភាពណាមួយដែលកុមារត្រូវបានបង្ហាញជាការទាក់ទាញនោះទេ។ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការមកទស្សនា និងស្គាល់គម្រោងរបស់យើង និងគាំទ្រវា។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្វីដែលគួរអោយសង្ស័យដែលអាចធ្វើឱ្យកុមារស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានណាមួយសូមរាយការណ៍មកផ្នែកគ្រប់គ្រងអ៊ីម៉ែលៈ@@@bbccokhmer.orgឬទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧.៣៧១.២០២០ នៅខេត្តកែបឬកំពត អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទមកបណ្តាញកុមារកម្ពុជាបានដែរថាការរំលោភបំពានណាមួយកំពុងតែដំណើរការឥឡូវនេះ៖

០១២ – ៣១១ ១១២

 ប្រសិនបើអ្នកឃើញករណីសង្ស័យកុំព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង។ អំពាវនាវរកជំនួយវិជ្ជាជីវៈ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចថតរូបឬថតភស្តុតាងវាអាចមានប្រយោជន៍។

តើមានអ្វីអាចសង្ស័យបាន?

 • មនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលហាក់ដូចជាមិនទាក់ទងនឹងគាត់។ ត្រូវដឹងពីគ្រួសារជនជាតិភាគតិច។ ព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារមុនពេលមានសកម្មភាពណាមួយ។
 • មនុស្សពេញវ័យនាំមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុចូលសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់។
 • នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នាបង្ហាញពីការស្រលាញ់រាងកាយ (ក្មេងប្រុសកាន់ដៃក្មេងប្រុសដទៃទៀតឱបគ្នាទៅវិញទៅមក។ ល។ ) ត្រូវដឹងថាវាមិនមានអ្វីដែលត្រូវមើលជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ វាគឺជាការបង្ហាញវប្បធម៌នៃមិត្តភាព។ ប្រសិនបើអ្នកជាបុរសនិងក្មេងប្រុសកាន់ដៃអ្នកមានន័យថាមិត្តភាព។
  កុំច្រឡំវាជាមួយទិដ្ឋភាពផ្លូវភេទ។ ឥឡូវមនុស្សខ្លះអាចរំលោភបំពានការពិតនេះសម្រាប់ការរួមភេទរបស់ក្មេងជំទង់ប្រសិនបើអ្នកឃើញមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសជនបរទេសប៉ះក្មេងច្រើនពេកហើយលាក់នៅក្រោមការសន្មតថាវាជា“ វប្បធម៌” អ្នកអាចសន្និដ្ឋានថាវាគ្រាន់តែជាការយាយីតែប៉ុណ្ណោះ។
  សូមទាក់ទងរដ្ឋបាលប្រសិនបើអ្នកឃើញករណីបែបនេះ។

សកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីការពារការរំលោភបំពានលើកុមារនៅកម្ពុជា៖

 • កុំផ្តល់លុយឱ្យអ្នកសុំទានកុមារ។ ភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សពេញវ័យព្រហ្មទណ្ឌ។
 • កុំទិញរបស់របរពីក្មេងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឬកន្លែងទេសចរណ៍ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាច (១៨:០០) ។ វានឹងរក្សាវានៅកន្លែងនោះនៅពេលយប់។
 • ការឆបោក“ សក្តានុពលទឹកដោះគោ” ជាមួយក្មេងស្រីតូចនិងទារកគឺជាអ្នកបោកប្រាស់…កុំជឿលើវា។
 • កុំទទួលយក“ មគ្គុទេសទេសចរណ៍ទេសចរណ៍កុមារ” ។ មិនអើពើនឹងពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមអ្នកទេ។
 • មិនទទួលយកដើម្បីចូលរួមក្នុង“ ទេសចរណ៍មណ្ឌលកុមារកំព្រា” ។ វាជាការបោកប្រាស់ … ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ើបអង្កេតថាតើមួយណាពិតប្រាកដហើយផ្តល់ថវិកាដោយផ្ទាល់ដល់ពួកគេ។