July 7, 2022

គោលនយោបាយការពារកុមារ

មូលនិធិដុនបូស្កូនៅកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្មសរសេរអត្ថបទមានតំលៃថោកការពារកុមារនិងក្មេងជំទង់ពីសកម្មភាពដឹកនាំដោយមនុស្សធំឬក្មេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យក្មេងងាយរងគ្រោះឬរងគ្រោះ។ កុមារនិងក្មេងជំទង់ – មនុស្សទូទៅដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងណាមួយនៃមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា (ឌីប៊ីអេហ្វស៊ី) ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីណាមួយប៉ុន្តែអាចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្ដី។

គំរោងរបស់ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាការអប់រំដល់កុមារ និងយុវជនក្រីក្រ ងាយរងគ្រោះ។ នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាជំពូកទី៣ នៃអត្ថបទទំនៀមទម្លាប់មានមាត្រាមួយចំនួន ដែលចែងអំពីការការពារសិទ្ធិកុមារ និងស្ត្រី។
មាត្រា ៣១៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋទទួលស្គាល់ និងគោរពសិទ្ធិសេរីភាព រួមទាំងកតិកាសញ្ញា និងអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រី និងកុមារ។
មាត្រា ៤៦៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋ និងសង្គមផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រី ដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានការងារថែទាំសុខភាព និងបញ្ជូនកូនៗ ទៅសាលារៀន។
មាត្រា ៤៧: ដាក់កាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការមើលថែទាំនិងអប់រំកូនៗរបស់ពួកគេឱ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្ អនិងបង្កើតកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវគ្នាសម្រាប់កុមារ ដើម្បីមើលថែឪពុកម្តាយក្នុងវ័យចំណាស់។
មាត្រា ៤៨៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋការពារសិទ្ធិរបស់កុមារដូចមានចែងក្នុង “អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ” ជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតការអប់រំការការពារក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងពីការកេងប្រវ័ញ្ចសេដ្ឋកិច្ចឬផ្លូវភេទ។ រដ្ឋតំរូវអោយការពារកុមារពីអំពើដែលធ្វើឱ្យអន្តរាយដល់ឱកាសការអប់រំសុខភាព និងសុខុមាលភាព។
មាត្រា ៧៣៖ ទាមទារឱ្យរដ្ឋផ្តល់ការពិចារណាយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កុមារ និងម្តាយ និងបង្កើតបណ្តុះកូន និងជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីនិងកុមារដែលមានការគាំទ្រមិនគ្រប់។

ការការពារកុមារនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗគ្នានៃច្បាប់ជាតិដូចជា៖

 • ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមព្រហ្មទណ្
 • ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទឆ្នាំ ២០០៨
 • ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការការពារជនរងគ្រោះឆ្នាំ ២០០៥
 • ច្បាប់ស្តីពីសមាមាត្រនៃសិទ្ធិរបស់ជនពិការឆ្នាំ ២០០៩
 • ច្បាប់ស្តីពីការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឆ្នាំ ២០០៩
 • ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ ១៩៨៩
 • ច្បាប់ស្តីពីការអប់រំឆ្នាំ ២០០៧
 • ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរ ១៩៩៦
 • អនុក្រឹត្យស្តីពីឋានៈស៊ីវិលលេខ ១០៣ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០០០
 • សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់បណ្តាញសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ជាតិកម្ពុជាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។
 • នៅប្រទេសកម្ពុជាអនីតិជនឬអនីតិជនគឺជាមនុស្សអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណាអាយុយល់ព្រមគឺ ១៦ ។ យោងតាមមាត្រា ៨ នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការចាប់ជំរិតការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើមនុស្សវាត្រូវបានសរសេរថា៖
 • មាត្រា ៨៖ ជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សអនីតិជនអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំទោះបីមានការយល់ព្រមពីជនអនីតិជនដែលមានក្តីបារម្ភឬនៅពេលទិញជនអនីតិជនពីអ្នកដទៃឬពីប្រធានពេស្យាចារក្តីត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពី ដប់ (១០) ទៅម្ភៃ (២០) ឆ្នាំនៅក្នុងគុក។ ក្នុងករណីដែលមិនបោះបង់ចោលការផ្តន្ទាទោសអតិបរមាត្រូវអនុវត្ត។
 • បន្ថែមពីលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសំខាន់ខាងលើអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការរឹតត្បិតសិទ្ធិស៊ីវិលនិងការមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្នាក់នៅ។
 • នៅក្នុងគំរោងដុនបូស្កូកម្ពុជាកុមារនិងយុវជនទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សងាយរងគ្រោះ។ វាអនុវត្តជាពិសេស
 • ក្មេងអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។
 • កុមារនិងយុវជនដែលកំពុងមកពីសហគមន៍ក្រីក្រខ្លាំងហើយមិនមាន opportunities កាសច្រើនដូច្នេះពួកគេជឿជាក់លើគំរោងដុនបូស្កូដើម្បីទទួលបានអនាគត។
 • ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងគ្រប់វ័យ។
 • កុមារនិងយុវជនពិការ។
 • កុមារនិងយុវជនដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សពលកម្មកុមារអ្នកសុំទានកុមារឬជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបោះបង់ចោលនិងក្មេងកំព្រា។
 • កុមារនិងយុវជនដែលរងគ្រោះដោយការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារឬសហគមន៍របស់ពួកគេចំពោះពិការភាពរាងកាយចំណង់ចំណូលចិត្តផ្លូវភេទយេនឌ័រជនជាតិភាគតិចឬការរើសអើងផ្សេងទៀត។
 • DBFC បដិសេធរាល់សំណើរទេសចរណ៍មណ្ឌលកុមារកំព្រា។
 • វាមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃការសុំកូនចិញ្ចឹមទេ។
 • ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងគំរោងដុនបូស្កូណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកត្រូវផ្តល់ប្រវត្ដិរូបសង្ខេបនិងឯកសារប៉ូលីស។ DBFC មិនស្នើសុំថ្លៃឈ្នួលទេហើយវាក៏មិនគាំទ្រដល់អង្គភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែរ។
 • បុគ្គលិកណាម្នាក់នៅ DBFC រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែគោរពក្រមសីលធម៌នៅពេលជួបជាមួយអនីតិជន។ គ្មានកុមារណាម្នាក់ត្រូវទុកឱ្យនៅម្នាក់ឯងជាមួយមនុស្សធំដោយគ្មានជំនួយសមរម្យឡើយ។
 • រូបថតនិងវីដេអូរបស់កុមារដែលស្ថិតក្រោមការមើលថែពីឌី។ អេហ្វ។ ស៊ី។ ស៊ី។ ឬទាក់ទងនឹងវាស្នើសុំការអនុញ្ញាតពិសេសនិងសវនកម្ម។
 • អំណោយឬអំណោយពិសេសដល់កុមារឬសិស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សា DBFC ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយផ្នែករដ្ឋបាល។
 • មនុស្សទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាងាយរងគ្រោះ។ ក្នុងករណីនេះពួកគេត្រូវតែអាក់អន់ចិត្តចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។

គោលនយោបាយ

គោលនយោបាយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបុគ្គលិកនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដុនបូស្កូនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបអចិន្រ្តៃយ៍ឬខាងសាច់ឈាម៖

 • សូមជូនដំណឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកជាមួយឆ្មាំ។ ក្នុងករណីពិសេសណាមួយអ្នកនឹងស្នើសុំផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ។ វារួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅដុនបូស្កូ។
 • កុំថតរូបឬខ្សែភាពយន្តរបស់កុមារនិងសិស្សដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសចំពោះកុមារឬសិស្សជាក់លាក់ណាមួយទេ។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនផ្តល់ប្រាក់ដល់កុមារនិងសិស្ស។ ប្រសិនបើកុមារឬនិស្សិតមានតម្រូវការពិសេសសូមយោងទៅរដ្ឋបាលដុនបូស្កូ។
 • ដុនបូស្កូស្នើសុំកំណត់ត្រាប៉ូលីសពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសឬមនុស្សដែលនឹងដោះស្រាយជាមួយកុមារនិងសិស្ស។
 • ជនល្មើសកុមារឬអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅជិតកុមារនៅដុនបូស្កូកែបទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងនោះបង្ហាញសេចក្តីយោងដ៏អស្ចារ្យពីសាលាក្តីឬនាយកដ្ឋានប៉ូលីសដោយបញ្ជាក់ថាជននោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារទេ។
 • ជនល្មើសកុមារឬអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសកុមារមិនត្រូវរស់នៅក្បែរសាលាដុនបូស្កូឬសាលារដ្ឋឬតំបន់ណាដែលកុមារធ្លាប់ជួបនៅចម្ងាយ ១ គីឡូម៉ែត្រជុំវិញសាលាយ៉ាងហោចណាស់មានឯកសារយោងដ៏អស្ចារ្យពីសាលាក្តីឬប៉ូលីស។ នាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថាមនុស្សបែបនេះមិនមែនជាហានិភ័យដល់កុមារទេ។
 • ដុនបូស្កូរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរថាមនុស្សដែលមានកំណត់ត្រាបទល្មើសកុមារគួរផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីសាលាដុនបូស្កូ។
 • មនុស្សធំមិនត្រូវចូលសាលាដុនបូស្កូឡើយទោះបីពួកគេមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំឬរក្សាទំនាក់ទំនងពិសេសដែលអាចយល់ថាជាដៃគូស្នេហាក៏ដោយ។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសនិយាយថានិស្សិតពិសេសម្នាក់ជាសង្សាររឺមិត្តប្រុសរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញ។
 • មនុស្សពេញវ័យក្នុងការបញ្ជូនកុមារត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងដុនបូស្កូ។ ក្នុងករណីគួរឱ្យសង្ស័យវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរនូវករណីណាដែលកុមារអាចរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានណាមួយពីសំណាក់មនុស្សពេញវ័យ។
 • មនុស្សពេញវ័យដែលធ្វើការនៅដុនបូស្កូក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឬរដ្ឋបាលមានគោលបំណងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយការពារកុមារនេះហើយវារួមបញ្ចូលទាំងការការពារកុមារណាដែលទាក់ទងឬមិនទាក់ទងនឹងសាលារៀន។
 • គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើអ៊ិនធឺរណែតដុនបូស្កូដើម្បីបើកគេហទំព័រអាសអាភាសឡើយ។ នៅក្នុងវិធីពិសេសបំផុតវាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការប្រើអ៊ិនធឺរណែតដើម្បីដាក់កុមារឬប្រើសម្ភារៈដែលតំណាងឱ្យភាពអាក្រាតរបស់កុមារឬសកម្មភាពតាមអ៊ិនធរណេតដែលបង្ហាញពីបទល្មើសប្រឆាំងនឹងកុមារ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងការរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។
 • មនុស្សពេញវ័យដែលទាក់ទងនឹងដុនបូស្កូមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពេស្យាចារទេជាពិសេសប្រសិនបើសកម្មភាពបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុ។
 • មនុស្សពេញវ័យត្រូវមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋបាលដុនបូស្កូដើម្បីនាំកុមារនិងសិស្សចេញពីសាលាសម្រាប់សកម្មភាពពិសេសទោះបីសិស្សមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំក៏ដោយ។
 • វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើរាងកាយលើកុមារនិងនិស្សិតដែលទាក់ទងឬមិនទាក់ទងដុនបូស្កូ មនុស្សពេញវ័យដែលប្រើអំពើហឹង្សាលើកុមារនិងសិស្សអាចត្រូវបានបណ្តេញចេញឬរាយការណ៍។ វារួមបញ្ចូលទាំងការសម្លុតផ្លូវចិត្តការអាម៉ាស់មុខការស្រែកឬវិធីណាមួយដែលធ្វើឱ្យកុមារនិងសិស្សមានបញ្ហា។
 • មនុស្សធំមិនត្រូវប៉ះពាល់កុមារនិងសិស្សតាមរបៀបដែលអាចយល់បានថាជាការយាយីដោយហេតុថាវាជាលក្ខណៈសាធារណៈឬឯកជន។
 • កន្លែងដែលបម្រុងទុកសម្រាប់ការបែងចែកយេនឌ័រត្រូវតែត្រូវបានគោរពតាមរបៀបតឹងរឹង៖ បុរសមិនត្រូវចូលតំបន់ស្ត្រីឡើយ។ មនុស្សស្រីមិនត្រូវចូលក្នុងតំបន់របស់បុរសឡើយ។ ការលើកលែងត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់។
 • អ្នកអប់រំដុនបូស្កូត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារនិងសិស្សដើម្បីការពារការសម្លុតធ្វើបាបនៅខាងក្នុងសាលា។ កុមារឬនិស្សិតដែលរងគ្រោះដោយការសម្លុតធ្វើបាបត្រូវតែជួយគ្រប់ពេល។ សិស្សឬកុមារដែលធ្វើបាបអ្នកដទៃត្រូវតែជួយផងដែរដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ។
 • វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការនាំយកកាំភ្លើងគ្រឿងញៀនបារីឬគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងសាលាដុនបូស្កូ។ អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនអាចដាក់ពាក្យសុំជាអ្នកអប់រំនៅដុនបូស្កូកម្ពុជាបានទេ។
 • សាលាដុនបូស្កូគឺជាតំបន់ដែលមិនជក់បារី។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវអញ្ជើញកុមារនិងសិស្សឱ្យផឹកសុរាក្រោមហេតុផលណាមួយឡើយ។
 • មនុស្សពេញវ័យត្រូវតែស្លៀកពាក់តាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងគោរពវប្បធម៌ខ្មែរ។ សូមកុំស្លៀកពាក់តាមរបៀបដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដាស់តឿនដល់សិស្ស។ ត្រូវដឹងអំពីវិបត្ដិវប្បធម៌៖ អ្វីដែលអាចមើលឃើញថាជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអាចជារឿងអាស្រូវក្នុងរឿងមួយនេះ។
 • សាលាដុនបូស្កូមិនមែនជាគោលដៅនៃ“ ទេសចរណ៍កុមារកំព្រា” ឬសកម្មភាពណាមួយដែលកុមារត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាកន្លែងទាក់ទាញទេ។ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទស្សនានិងស្គាល់គម្រោងរបស់យើងហើយគាំទ្រវា។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញអ្វីដែលគួរអោយសង្ស័យដែលអាចធ្វើឱ្យកុមារស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានណាមួយសូមរាយការណ៍មកផ្នែកគ្រប់គ្រងអ៊ីម៉ែលៈ@@@bbccokhmer.orgឬទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧.៣៧១.២០២០ នៅខេត្តកែបឬកំពត អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទមកបណ្តាញកុមារកម្ពុជាបានដែរថាការរំលោភបំពានណាមួយកំពុងតែដំណើរការឥឡូវនេះ៖ ០១២ – ៣១១ ១១២

 ប្រសិនបើអ្នកឃើញករណីសង្ស័យកុំព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង។ អំពាវនាវរកជំនួយវិជ្ជាជីវៈ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចថតរូបឬថតភស្តុតាងវាអាចមានប្រយោជន៍។

តើមានអ្វីអាចសង្ស័យបាន?

 • មនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុជាមួយមនុស្សពេញវ័យដែលហាក់ដូចជាមិនទាក់ទងនឹងគាត់។ ត្រូវដឹងពីគ្រួសារជនជាតិភាគតិច។ ព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារមុនពេលមានសកម្មភាពណាមួយ។
 • មនុស្សពេញវ័យនាំមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុចូលសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់។
 • នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នាបង្ហាញពីការស្រលាញ់រាងកាយ (ក្មេងប្រុសកាន់ដៃក្មេងប្រុសដទៃទៀតឱបគ្នាទៅវិញទៅមក។ ល។ ) ត្រូវដឹងថាវាមិនមានអ្វីដែលត្រូវមើលជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ វាគឺជាការបង្ហាញវប្បធម៌នៃមិត្តភាព។ ប្រសិនបើអ្នកជាបុរសនិងក្មេងប្រុសកាន់ដៃអ្នកមានន័យថាមិត្តភាព។ កុំច្រឡំវាជាមួយទិដ្ឋភាពផ្លូវភេទ។ ឥឡូវមនុស្សខ្លះអាចរំលោភបំពានការពិតនេះសម្រាប់ការរួមភេទរបស់ក្មេងជំទង់ប្រសិនបើអ្នកឃើញមនុស្សពេញវ័យជាពិសេសជនបរទេសប៉ះក្មេងច្រើនពេកហើយលាក់នៅក្រោមការសន្មតថាវាជា“ វប្បធម៌” អ្នកអាចសន្និដ្ឋានថាវាគ្រាន់តែជាការយាយីតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមទាក់ទងរដ្ឋបាលប្រសិនបើអ្នកឃើញករណីបែបនេះ។

សកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីការពារការរំលោភបំពានលើកុមារនៅកម្ពុជា៖

 • កុំផ្តល់លុយឱ្យអ្នកសុំទានកុមារ។ ភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សពេញវ័យព្រហ្មទណ្ឌ។
 • កុំទិញរបស់របរពីក្មេងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ឬកន្លែងទេសចរណ៍ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាច (១៨:០០) ។ វានឹងរក្សាវានៅកន្លែងនោះនៅពេលយប់។
 • ការឆបោក“ សក្តានុពលទឹកដោះគោ” ជាមួយក្មេងស្រីតូចនិងទារកគឺជាអ្នកបោកប្រាស់…កុំជឿលើវា។
 • កុំទទួលយក“ មគ្គុទេសទេសចរណ៍ទេសចរណ៍កុមារ” ។ មិនអើពើនឹងពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមអ្នកទេ។
 • មិនទទួលយកដើម្បីចូលរួមក្នុង“ ទេសចរណ៍មណ្ឌលកុមារកំព្រា” ។ វាជាការបោកប្រាស់ … ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ើបអង្កេតថាតើមួយណាពិតប្រាកដហើយផ្តល់ថវិកាដោយផ្ទាល់ដល់ពួកគេ។