សាលាដុនបូស្កូកែប

ដុនបូស្កូកែប គឺជាសាលាបច្ចេកទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង របស់សាលា បច្ចេកទេសដុនបូស្កូក្រុងភ្នំពេញ សាលានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសំរាប់ ជួបជុំមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា និងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវះ ដល់យុវជនដើម្បីអោយពួកគេ មានការងារធ្វើនិង រួចផុតពីភាពក្រីក្រ។

ព៏តមានបន្ថែម*

អ្នកគ្រប់គ្រងៈ  ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័ៈ 023 36 70 50 / 023 21 96 80 /

Fax 023 21 99 86

ប្រវត្តិដុនការបង្កើត

នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ក្រុមប្រឹក្សានៃគ្រួសារសាឡេស៊ានប្រទេសថៃ កម្ពុជា នឹងឡាវ

បានស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីបង្កើជាសាលាកាត់ដេមួយកន្លែងនៅទីក្រុងកែប ។ គំរោងនេះមានឈ្មោះថា "Don Bosco

Hantrans School" ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី២៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៤ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានប្តូឈ្មោះទៅជា "Youth

Camp Project".វិញ ។ សកម្មភាពបានចាប់ផ្តើមដំណើរកានៅថ្ងទី១ ខែវិច្ឆិការឆ្នាំ២០០៥ ។

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie