មូលនិធិកុមារដុន បូស្កូ

មូលនិធិដុនបូស្កូកុមារ គឺជាគំរោងនៃកម្មវិធីដ៏វិសេសមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្ការមូលនិធិដុនបូស្កូនៅកម្ពុជា។ មូលនិធិនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩២ ដែលមានកុមារពិការ នឹងកំព្រាជាច្រើនបានចូលរួមដែលពួកគេត្រូវបានទទួលការឧបត្ថមយ៉ាងម៉ត់ចត់ បំផុតពីសំណាកអ្នកឧបត្ថម របស់ពួកគេ ។

មូលនិធិនេះបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយមានទីតាំងធំនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយបានបែងចែកជា សាខាចំនួនបីទៀតគឺប៉ោយប៉ែត បាត់ដំបង នឹងខេត្តព្រះសីហនុ។ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៨ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាមានចំនួនកុមារនៅក្នុងមូលនិធិប្រហែលជាជាង ៥០ ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។

ប្រវត្តនៃការបង្កើត

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ មូលនិធិដុន បូស្កូកុមារត្រូវបានឧបត្ថមដោយ លោកឪពុក ចន វិស័រ បន្ទាប់ពីមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា។ លោកឪពុក ចន វិស័រក៏អ្នកឧបត្ថមរបស់មូលនិធិដុន បូស្កូកុមារនៅប្រទេសថៃផងដែរ។

គំនិតក្នុងការបង្កើតមូលនិធិ នេះត្រូវបានផ្តួចផ្តើមក្នុង ស្ថានភាពដ៏លំបាកគឺកំឡុងពេលនៃភាពមិនស្ថិតស្ថេររបស់សង្គ្រាម។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៧ កុមារនៅកម្ពុជាចំនួន៧០ភាគរយមិនមានឱកាសទៅសាលារៀ​ន ហើយ សាលារៀនភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់។មូលនិធិក៏បានសំរេចចិត្តជួសជុល សាលារៀនមួយចំនួនឡើងវិញនៅក្នុង១៤ ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយទទួលបានការជួយឧបត្ថមពីសប្បុរសជនមួយចំនួននៅតាម បណ្តាប្រទេសនៅ អ៊ឺរុប។

នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែមានកុមារមួយចំនួនកំពុងតែរស់នៅប្រកបដោយភាពក្រីក្ររ យ៉ាងសង្វែក

កុមារខ្លះកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ ដូចជាជំងឺអេដស៏ ជាដើម

ហើយនឹងមានមួយចំនួនទៀតកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការឆបោក នឹងខ្លះ

ទៀតក៏បានចុះឈ្មោះចូលសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់មូលនិធិដើម្បីធានាអោយ ពួកគេបានចូល សាលារៀន

នឹងទទួលនូវចំនីអាហារ។ កម្មវិធីនេះផ្តោតសំខាន់ជាពិសេសទៅលើកុមារដែល មកពីរោងចក្រដីអិដ្ឋខេត្តបាត់ដំបង

ក្មេងៗដែលបានជួយសង្គ្រោះពីអំពើរជួយដុរមនុស្សមក ពីប្រទេសថៃ ក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែត

នឹងកុមារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។

គោលបំណង

មូលនិធិដុន បូស្កូកុមារមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តកុមារ ដែលមកពីគ្រួសាសហគមន៏ក្រីក្ររនឹងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដូចជាជំងឺអេដស៏, ការជួយដូរមនុស្ស,

កុមារដែលគ្មានទីពឹងអោយពួកគេមានលិទ្ធភាព សេរីភាពដូចមនុស្សទូទៅដែរ។

ម្យ៉ាងទៀតគឺចង់លើកដំកើងនូវប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជា នឹងលុបបំបាត់នូវអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ។

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី21 កញ្ញា ឆ្នាំ2010 ម៉ោង09:05  

សមិទ្ធផលនៅកម្ពុជា

 

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie