គំរោងសា្ថបនា

សព្វថ្ងៃនេះទោះបីជាមូលនិធិដុន ដុនបូស្កូនៅកម្ពុជាបានទទួលលិទ្ធផលល្អគួអោយកត់សំគាល់ខាងការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលកុមារនឹងយុវជន ក៏ដោយក៏មូលនិធិនៅតែមានបំណងចង់បង្កើតនូវគំរោងបណ្តុះបណ្តាលថែមទៀតនៅតាមបណ្តាខេត្ត ដើម្បីចូលរួមអោយកាន់តែសកម្មក្នុងកា កាត់បន្ថយភាពក្រី នឹងជួយអោយយុវជនមានការធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងនៅកម្ពុជា ។ ខាងក្រោមនេះជាគំរោងបន្ថែមរបស់ពូកយើង :

មូលនិធិកុមារដុនបូស្កូ
សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែប
សាលាសណ្ឋាគាដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ
មូលនិធិកុមារដុនបូស្កូ
ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម
2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie