បរិច្ចាគដល់មូលនិធិដុន បូស្កូកម្ពុជា

មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាគឺជាអង្គការមួយដែលមិនរកប្រាក់កំរៃពីប្រទេសកម្ពុជារឺប្រទេសណាមួយឡើយប៉ុន្តែជាអង្គការមួយ ដែលជួយក្មេងកំព្រា និងយុវជនក្រីក្រដែលរស់ នៅក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ផងដែរ។ អ្វីដែលយើងបាន សម្រេចនេះគឺបានដោយសារការប្រទានពរពីព្រះជាម្ចាស់ ក៏ដូចជាការជួយពីសំណាក់អ្នកស្មាក់ចិត្តទាំងអស់ រួមទាំងអ្នកឧមត្ថ ម្ភជាច្រើនរូបទៀត។ ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងសំដែងនូវការដឹងគុណ យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះ អ្នកជួយឧបត្ថ ម្ភទាំងអស់ដែល តែងតែជួយឧបត្ថម្ភសាលាយើង ខ្ញុំកន្លងមកដោយ ចំណាយទាំងកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្តនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យអនា គតយុវជន កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។ យើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាវាជាមុខជំនាញដ៏សមរម្យមួយ ដែលទទួលបានពីការអប់រំយ៉ាងល្អដែលជា ផ្លូវដ៏ល្អមួយដើម្បីឲ្យយុវជន ចៀសផុតពីការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹង អំពើអបាយមុខ និងអំពើហិង្សាផ្សេងៗទាំងអស់នេះវាជាកត្តាមួយ ដែលនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងនេះ។ដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរពួកយើងមានគំរោងពង្រីកសាខា នឹងរចនាសម្ពន្ធ័ឲ្យធំទូលាយដើម្បីបង្កើនចំនួនសិស្សឲ្យកាន់តែច្រើនដែលមកពីតាមបណ្តាខេត្ត ឆ្ងាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីក្លាយ ខ្លួនជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននិងសាស្រ្តាចារ្យ ដែលមាន គុណ ភាពល្អក្នុងការប្រកបរបរហើយធ្វើ ឲ្យការអប់រំរបស់មានការរីកចំរើន។ ដើម្បីធ្វើការ ទាំងអស់ នេះបានល្អ យើងត្រូវការជំនួយ។ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាគឺជាអង្គការមួយដែលមិនរកប្រាក់កំរៃពីប្រទេសកម្ពុជារឺប្រទេស ណាមួយ ឡើយប៉ុន្តែជាអង្គការមួយដែលជួយក្មេងកំព្រា និងយុវជនក្រីក្រដែលរស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ អ្វីដែលយើងបានសម្រេចនេះគឺបានដោយសារ ការប្រទានពរពីព្រះជាម្ចាស់ ក៏ដូចជាការជួយពី សំណាក់អ្នកស្មាក់ចិត្តទាំងអស់រួមទាំងអ្នកឧមត្ថម្ភជាច្រើនរូបទៀត។ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងសំដែងនូវ ការដឹងគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអ្នកជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភសាលាយើងខ្ញុំកន្លងមកដោយ ចំណាយទាំងកំលាំងកាយកំលាំងចិត្តនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីរួម ចំណែក ធ្វើឲ្យអនា គតយុវជន កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ដែលពួកគេសមនឹង ទទួលបាន។ យើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថា វាជាមុខជំនាញដ៏សមរម្យមួយ ដែលទទួលបានពីការអប់រំយើងនេះ។ដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់ យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរ ពួកយើងមានគំរោងពង្រីកសាខានឹងរចនាសម្ពន្ធ័ឲ្យធំទូលាយដើម្បីបង្កើនចំនួនសិស្សឲ្យកាន់តែច្រើនដែលមកពីតាមបណ្តាខេត្ត ឆ្ងាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននិងសាស្រ្តាចារ្យដែលមានគុណភាពល្អក្នុងការប្រកបរបរហើយធ្វើ ឲ្យការអប់រំរបស់មានការរីកចំរើន។ដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះបានល្អ យើងត្រូវការជំនួយ។ពួកយើងនឹងត្រួតពិនិត្យនូវគណនីដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនៅលើអ៊ីនធើណេតសំរាប់ការឧបត្ថម្ភ យ៉ាងល្អដែលជាផ្លូវដ៏ល្អមួយដើម្បីឲ្យយុវជនចៀសផុតពីការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿង ស្រវឹង អំពើអបាយមុខ និងអំពើហិង្សាផ្សេងៗទាំងអស់នេះវាជាកត្តាមួយ ដែលនៅតែ មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពួកយើងព្យាយាមធ្វើកម្មវិធីដើម្បីងាយស្រួលដល់ ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់អស់លោកអ្នកមកកាន់សា លាយើងខ្ញុំជាមួយនឹងកម្មវីធី Moneybookers.com ប៉ុន្តែដោយការមិនសមគួរ ពួកយើងត្រូវតែ ដាក់ពិន្ទុទាបទៅក្នុងវេបសាយនោះសំរាប់ការមិនយកចិត្តទុកដាក់និងមិនត្រូវការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីមេត្តាករុណា ហើយនិងអង្គការមនុស្សធម៌។ ពួកគេសួរយើងអំពីមូលនិធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា ជាជំនួញមួយដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ!!!

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie