មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា ជាអង្គការជាតិ និង អន្ដរជាតិ (NGO)

មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាមានទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ (៦៧ផ្លូវលេខ៣១៥សង្កាត់បឹងកក២ខ័ណ្ឌទួលគក។  តាមច្បាប់អន្ដរជាតិ វាជាកម្មសិទ្ធរបស់ គ្រួសារសាឡេស៊ានដុនបូស្កូ , តាមច្បាប់ជាតិវាជាអង្គការមួយ   ដែលចុះបញ្ជីរជាមួយក្រសួងអប់រំ ក្នុងនាមជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលជួយដល់យុវជនក្រីក្រ ។                                                        មូលនិធិមានគំរោង មួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការអប់រំសំរាប់ក្មេង និង យុវជនក្រីក្រជាពិសេសយុវជនដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល 

សាលាបច្ចេកទេសសំរាប់បុរស  

យើងនិង ទទួលយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី ១៦ រហូតដល់ ២៤ 

1.     សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ភ្នំពេញ

2.     សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ក្រុងព្រះសីហនុ

3.     សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ប៉ោយប៉ែត

ជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសំរាប់ស្រ្តី 

1.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូទួលគកភ្នំពេញ

2.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូទឹកថ្លា , ភ្នំពេញ

3.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូបាត់ដំបង

4.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូកែប

កម្មវិធីបង្រៀនសំរាប់កុមារ ៖

1.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូសាលាបាលាត , ខេត្ដបាត់ដំបង

2.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូអណ្ដូងចិនខេត្ដបាត់ដំបង

3.     មជ្ឈមណ្ឌលដុនបូស្កូ , ប៉ោយប៉ែត

អាហារូបករណ៏សំរាប់កុមារ ៖

មូលនិធិកុមារដុនបូស្កូមានទីស្នាក់ការនៅ ភ្នំពេញ , ក្រុងព្រះសីហនុ ,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                                                          ខេត្ដបាត់ដំបង និង ក្រុងប៉ោយប៉ែត 

មូលនិធិបានសាងសង់អគារនិង សាលាចំនួន៤៥ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល

 និងតំបន់ដែលមានមនុស្សក្រីក្ររស់នៅ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាំងពីរឆ្នាំ ១៩៩១ 

គំរោងរបស់ពួកយើង ៖

1.     សាលាសណ្ឋាគារដុនបូស្កូ , ក្រុងព្រះសីហនុ

2.     ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម , ក្រុងព្រះសីហនុ

3.     សមាគមន៏សិស្សចាស់

 

2017  Don Bosco Cambodia   globbersthemes joomla templates
samsun escortbayanlarin resimleri
Creampie