អតីតសិស្ស សណ្ឋាគារ ដុន បូស្កូសីហនុ ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ

ខេត្តព្រះសីហនុៈ អតីត​សិស្ស​ផ្នែក​សណ្ឋាគារ ដុន បូស្កូ​ខេត្ត​ព្រះ​សី​ហនុ ម្នាក់​ជួប​រឿង​ជា​អកុ​ស​ល្យ​​មួយ​ដែល​បាន​កើត​ឡើងកាល​ពី​យប់​រំលងអា​ទ្រាធ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ឆ្លង​ចូល​ថ្ងៃទី

មើលបន្ថែម