សាររបស់លោកពុកអធិការ ហ្វេរណាន់ដេស អាធីម

ក្រុងរ៉ូម ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ទៅកាន់បងប្អូន នៅអាណាខេត្តរបស់សន្ត ប៉ូល ប្រទេសថៃ-កម្ពុជា-ឡាវ(THA) ទីក្រុងបាំងកក-ប្រទេសថៃ បងប្អូនជាទីស្រលាញ់ ដើម្បីអោយកិច្ចប្រតិបត្តិការណ៍ របស់យើងកាន់តែមានភាពរីកចំរើន យើងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យ នូវជីវិប្រចាំថ្ងៃ នៅតាមផ្ទះនីមួយៗ ដើម្បីបែងចែកនូវតម្រូវការផ្សេងៗដល់ អាណាខេត្តអ្នករាល់គ្នា។ ខ្ញុំបានចាត់លោកពុក វ៉ាក្លាហ្វ ក្លេមិន អោយទៅធ្វើទស្សនៈកិច្ចសំខាន់មួយ តាមមាត្រាទី ១២៧ នៃរដ្ឋធម្មនុញ(ច្បាប់គ្រួសារសាឡេស៊ាន)

មើលបន្ថែម
លោកពុកដេប៉ារ៉ាត់ ភីទីសាន់

សាររបស់លោកពុកប្រធានប្រតិភូដុន បូស្កូថៃ កម្ពុជា ឡាវ

បងប្អូនជាទីស្រលាញ់ ខ្ញុំបានចំណាយពេលពេញមួយខែ នៃខែមិថុនា ដើម្បីទស្សនកិច្ចបងប្អូនគ្រួសារសាឡេស៊ានរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ។ នៅកម្ពុជាយើងមានផ្ទះទាំងអស់ចំនួន ៥ និងប្រទេសឡាវយើងមានផ្ទះតែមួយទេ គឺនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទ។ យើងអាចនិយាយបានថា បេសកកម្មរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ឈានដល់ដំណាក់កាលទី ២ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំដែលយើងបានទៅបំពេញការងារនៅទីនោះ។

មើលបន្ថែម