Tagged: លោក ហិកទ៧រ

ម្ចាស់ឧបត្ថមពីរ មកជួបមកទស្សនកិច្ចក្នុងថ្ងៃតែមួយ

ក្រុងកែបៈ លោក ហិកទ័រ និងភរិយា​ លោកស្រី ហេលលិន ជូនជិន ម្ចាស់​មូលនិធិ Sawasdee និង មូលនិធិ