លោកពុក ហានស៍ នៅពីខាងក្រោយ និងគ្រួសាកាតូលិកអាឡឺម៉ងមកពីប្រទេស សង្ហបុរី ថតមុខអាគារ ហាត្រាន

ផ្នែក​អគ្គិស​នី និង​ទទួល​បាន​បន្ទប់​សិក្សា​ថ្មី ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម​ដោយ សហគមន កាតូលិក​អាឡឺម៉ង នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

ខេត្តកែបៈ យ៉ាង​ហោច​ណាស់ នៅ​ពាក់​កណ្តាល​ខែ ឧសភា​ នេះ សាលា ដុន បូស្កូ​កែប នឹង​ចាប់​ផ្តើម​បើក​ការ​ដ្ឋាន សាង​សង់​អាគារ​មួយ​ជាន់ បន្ថែម​លើក​អាគារ​​​​​​​​​​ ហាត្រាន សំរាប់​ជា​បន្ទប់​សិក្សា​ថ្មី​របស់ ផ្នែក​អគ្គិសនី។ ដោយ​គំរោង​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ឧបត្ថម​ពី គ្រួសារ ប៊ែសេ អានូអែល ព្រះសហគមន សន្តី អេលីហ្សាបេត នៃ​សហគមន​សាសនិក​កាតូលិក ​អាឡឺម៉ង​លើ​ទឹក​ដី សិង្ហបុរី។

មើលបន្ថែម