សកម្មភាពសិស្សឆ្នាំទី ០២ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុពេលប្រឡងថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ការប្រឡងបញ្ចប់ឆ្នាំ សិស្សសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុៈ ការ​ប្រឡង​ឆមាស​លើក​​ទី ០៤ សំរាប់​សិស្ស​ឆ្នាំ​ទី ០២ សាលា​បច្ចេក​ទេស ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៦ ​ដល់​ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងឆមាសនេះ សិស្សឆ្នាំទី ០២ ទំាងអស់នឹងត្រូវទៅធ្វើការសាកល្បងការងារ ចំនួន ០៣ ខែ នៅ​តាម​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សេងៗដែល​សាលា​បានកំណត់​អោយ ដោយកំលុងពេលធ្វើការនោះ ពួកគេត្រូវមកការពាររបាយការណ៍បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី

មើលបន្ថែម

ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ចែករង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ សិស្សពូកែ

ខេត្តកែបៈ បន្ទាប់ពី បុណ្យប្រពៃណីជាតិ ចូលឆ្នាំខ្មែរ បានកន្លងផុតទៅ ការងារសាលា ក៏បានចូលមកជាបន្តបន្ទាប់។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសានេះ លោកគ្រូសេង ធី

មើលបន្ថែម