ចូរស្តាប់បងប្រុសសាឡេស៊ាន

ដើម្បីឃើញការត្រាសត្រៅយ៉ាងពេញលក្ខណៈ មិត្តភក្តិ និងគ្រួសារសាឡេស៊ានជាទីស្រលាញ់ ពាក្យ រាត្រីសួស្តី សំរាប់ខែសីហា នេះបានចេញពីទីក្រុង ចាកាតា ជាកន្លែងតែងតាំងនៃវិញ្ញាណ ដោយលោកពុក ឯណឌ្រូ វង់ ប្រធានប្រតិភូថ្មី នៃតំបន់សន្ត លូវីស វើស៊ីលៀរ (INA)។ យើងបានចែកនៅអំណរសប្បាយ និងសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយបងប្អូន ៧២ នាក់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំនេះ ជាពិសេស បន្ទាប់ពីការតែងតាំងថ្មី គឺបងប្រុសសាឡេស៊ាន ៣ នាក់និងលោកពុក ៩ នាក់។ នៅតែបន្មានថ្ងៃទៀតទេ យើងនឹងប្រារព្វកម្មវិធី ប្រជុំសមាជ បងប្រុសសាឡេស៊ាន អាស៊ី-អូសេអានី នៅ ខេលុង ប្រទេសវៀតណាម ដោយមានគំរូថា «អ្នកទាំងអស់គ្នាជាបងប្រុស»។ សន្តម៉ាថាយៈ ២៣,៨ ហេតុអ្វីយើងត្រូវការប្រារព្វព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងទៀងទាត់ ជារៀងរាល់ ៦ ឆ្នាំម្តង? សិស្សច្បងម្នាក់ដែល ធ្លាប់បានចូលរួម ប្រជុំសមាជសាឡេស៊ានពិភពលោកនៅ ឆ្នាំ១៩៧៥ បានចែករំលែកពីជំនឿរបស់គាត់។ ដុន បូស្កូ បានសន្យាជាមួយពួកយើងថា សហគមន៍សាឡេស៊ាន ដ៏រស់រវើកនេះ…

Read More

ទទួលយកការត្រាសហៅ និងយល់ពីជីវិតបងប្រុសសាឡេស៊ាន

បាំងកក ប្រទេសថៃៈ ជីវិតរបស់ខ្ញុំមានរបៀបដូចសន្តយូសែហ្វ។ បទសម្ភាសន៍ របស់បងប្រុសចន្យ ថាណាត់ តើមានអ្វីដែលជំរុញអោយបងប្រុសពេញចិត្តនឹងជីវិតជាសាឡេស៊ាន? ព្រះជាម្ចាស់បាន ត្រាសហៅខ្ញុំអោយធ្វើជាបងប្រុសសាឡេស៊ានដុន បូស្កូ ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តចំពោះទ្រង់ ដែលបានហៅខ្ញុំមកបំរើយុវជន ជាពិសេសមនុស្សក្រីក្រ។ ដូច្នេះសុភមង្គល និងសេចក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំបានមកពីព្រះជាម្ចាស់ តាមរយៈបេសកកម្មរបស់ដុន បូស្កូ។

Read More