អារម្មណ៍របស់សិ​ស្ស​ឆ្នាំ​ទី ១ ដុន បូស្កូ​កែប​ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រ​លង​ឆមាស​តំបូង

ខេត្តកែបៈ បើទោះបីជា ធ្លាប់​ប្រលង​សុំ​ចូល​រៀន​ម្តង រួច​មក​ហើយ​ក្តី ក៏​សិស្ស​​ឆ្នាំទី ១ មួយ​ចំ​នួន​ធំ​នៅ​តែ​បារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ប្រលង​ឆមាស​របស់​ពួក​គេ។ដោយ​សិស្ស​មួយ​ចំនួន​ បាន​ជជែក​គ្នា​ថា « មិន​ដឹង​ជា​ចេញអីទេ? ធ្វើកើត ឬអត់​​ទេខ្ញុំ? បើ​ធ្លាក់​គ្រូ​ហៅ​ម៉ែ​មក​ជួប​ខ្មាស់​គេ​ស្លាប់​ហើយ! »

មើលបន្ថែម