ប៉េតទិសាន់ ប្រធានមូលនិធិ ដុន បូស្កូថៃ កម្ពុជា និងតេនិកេ វ៉ាន់ ដឹ បេក អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង ១៥ ឆ្នាំ នៅដុន បូស្កូបាត់ដំបង

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាន គណៈប្រតិភូមូលនិធិ ដុន បូស្កូថៃ-កម្ពុជា នៅសហគមនដុន បូស្កូបាត់ដំបង

បាត់ដំបងៈ ក្នុងរយៈពេល ១ ថ្ងៃកន្លះដែលលោកពុក ដេប៉ារ៉ាត់ ប្រធានប្រតិភូ មូលនិធិ ដុន បូស្កូថៃ-កម្ពុជា បានមកទស្សនៈកិច្ចនៅ សហគមន ដុន បូស្កូបាត់ដំបង លោកបានជួប នឹងផ្តល់ប្រសាសន៍ ដល់សិស្សានុសិស្ស មណ្ឌលចំណេះដឹងទូទៅ ដុន បូស្កូអណ្តូងចេញ អំពីរឿងខ្លីមួយ។រឿងខ្លីនោះនិយាយពីសត្វក្តាន់មួយក្បាល ដែលមានមោទនភាពនឹងខ្លួនឯង ដែលមានស្នែងដ៏ស្រស់ស្អាត វាស្រលាញ់ស្នែងនោះណាស់។ ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលវាភ្ញាក់ពីដេក វាបានឃើញជើងរបស់វាតូចៗ ធ្វើអោយកើតនូវភាពមិនពេញចិត្តនិងខ្លួនឯង។

មើលបន្ថែម

កម្មវិធីបិទវិស្សមកាលចូលឆ្នាំខ្មែរ របស់ ដុន បូស្កូបាត់ ដំបង

  ក្រុងបាត់ដំបងៈ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ម្សិលមិញនេះ វិទ្យាល័យ ដុន បូស្កូបាត់ដំបង បានធ្វើកម្មវិធី បិទវិស្សមកាលសិក្សា សំរាប់ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ដែលសាលាអនុញ្ញាតអោយសិស្ស

មើលបន្ថែម