កុមារ​នៅតាមជនបទមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវការ ការការពារ

    ខេត្តតាកែវៈ ចាប់​តាំង​ពីសង្គ្រាម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ កុមារ​កម្ពុជា​ជាច្រើន​នៅ​តែ​កំ​ពុង​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈមខ្លាំង។ ដោយ​​គេ​មើល​ច្រើន​នៅតាម​តំបន់​ជាយ រាជធានី​ក្រុង និង នៅ​តាម​ស្រុក ឬ ជន​បទ​មួយ​ចំនួន​ជាពិសេស តំបន់​ដែល​នៅ​ជិត រាជធានី ភ្នំពេញ។

តំណាងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក​ ( USAID ) រីករាយបន្ទាប់ពីឃើញលទ្ធផលល្អរបស់សាលាដុន បូស្កូកែប

[:en] ទីភ្នាក់​ងារ​ជំនួយ​អាមេរិក​ USAID ត្រូវបាន​គេស្គាល់​ថា ជាភ្នាក់​ងារជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅជុំវិញ​ពិភពលោក និងជា​តួអង្គអភិវឌ្ឍន៍​ដែលទទួលលទ្ធផល​រហ័ស។

រឿងពិតរបស់ ឈុន ប៊ុនធឿន

កាលពីអាយុ ៣ ឆ្នាំប៊ុនធឿនស្ទើរតែស្លាប់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើង។ គាត់បានបាត់បង់ដៃទាំងសង់ខាងរបស់គាត់ ហើយគាត់ជាក្មេងដែលចេញមកពីគ្រួសារក្រីក្រ។ ពេលនេះគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាន។

អតីតសិស្សដុន បូស្កូសីហនុបានទៅលេងសាលានៅក្នុងឳកាសបុណ្យកីឡាពណ៌

ខេត្តព្រះសីហនុៈ សិស្សចាស់ដុន បូស្កូមួយចំនួននៅតែចងចាំនូវកម្មពិធីពិសេសដែលប្រារពនៅសាលារបស់ពួកគេក្នុងសប្តាហិ៍នេះ។