ក្មេងៗត្រូវបានការពារ

– មូលនិធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា ( DBFC ) សូម ធ្វើ ការ ច្រាន ចោល រាល់ ការ ស្នើរសុំ ធ្វើ ការណ៍ចុះទស្សនា នៅ មណ្ឌល ក្មេងៗ។
– យើងមានគោលកាមួយគឺ “មិន មែនជា កម្ម វិធី ដើម្បីសុំ កូន ចិ ញ្ចឹម ទេ ”
– ករណី ដែល អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត ធ្វើការក្នុង កម្ម វិធី ឬ គម្រោង របស់ក្មេងៗណាមួយ នៅ ក្នុ ង មូល និធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា តម្រូវអោយមាន ឯក សារផ្សេងៗ ដូច ជា ស៊ីវី ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់។ មូល និធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា មិន អោយធ្វើការ បង់ប្រាក់ ឬ ទទួល យកអ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត ពី ស្ថាប័ន្ធពាណិជ្ជ កម្ម ណាមួយទេ។
– បុគ្គលិក អ្នកស្ម័គ្រ័ចិត្ត ឬ ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភ ត្រូវ តែ គោរពលើ គោល ការណ៍ ពេល មាន ការ ប្រជុំ ជាមួយអនីតិជន។ ក្មេងៗ គឺ មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត្តិអោយ នៅ ជា មួយ មនុស្ស ពេញ វ័យ តែ ពីរ នាក់ ដោយ គ្មាន អ្នក គ្រប់គ្រង់ ឬ ជំនួយការទេ។
– គ្រប់ រូប ភាព ឬ វីដេអូ ក្មេងៗ ដែលស្ថិត ក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់ អង្គការមូល និធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា ឬ ដែលមានជាប់ទាក់ទង់ ( ក្មេងដែលទទួល យកជំនួយ ពី មូលនិធិ ដុនបូស្កូកម្ពុជា ) ត្រូវតែធ្វើ ការស្នើរ សុំជាធរមាន។
– សំរាប់ការ ដូរ ឬ ការវិភាគទាន ពិសេស ណាមួយ សំរាប់ ក្មេង ឬ សិស្សដែល ស្ថិតក្រោម ការគ្រប់គ្រង របស់ ដុនបូស្កូកម្ពុជា គឺត្រូវតែធ្វើ ឡើង ក្រោម ការពិនិត្យ របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង នៅក្នុង មូល និធិ របស់ដុនបូស្កូ កម្ពុជា។

គោលនយោបាយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបុគ្គលិកនិងបុគ្គលណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងរបស់ដុនបូស្កូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបអចិន្រ្តៃយ៍ឬខាងសាច់ឈាម:

 • សូមប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកជាមួយយាម។ ក្នុងករណីពិសេសណាមួយអ្នកនឹងស្នើសុំឱ្យផ្តល់
 • ឯកសារអត្តសញ្ញាណ។ វារួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សដែលបានធ្វើការពីមុននៅក្នុងដុនបូស្កូ។
 • កុំថតរូបឬខ្សែភាពយន្តរបស់កុមារនិងសិស្សដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកុមារពិសេសឬសិស្ស។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវនៅតែម្នាក់ឯងជាមួយកុមារនៅក្នុងបន្ទប់ឡានឬកន្លែងឯកជនទេ។ ជួបកុមារនិងសិស្សនៅតាមទីសាធារណៈ។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនធ្វើការសន្យាចំពោះកុមារនិងសិស្សដូចជាទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេឬផ្ញើអំណោយពិសេស។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនផ្តល់លុយកាក់ដល់កុមារនិងសិស្ស។ ប្រសិនបើកុមារឬសិស្សមានតំរូវការជាក់លាក់ណាមួយសូមមើលរដ្ឋបាលដុនបូស្កូ។
 • ដុនបូស្កូស្នើសុំកំណត់ត្រាប៉ូលីសពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសឬអ្នកដែលនឹងដោះស្រាយជាមួយកុមារនិងសិស្ស។
 • ជនល្មើសកុមារឬបុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសលើកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទៅជួបកុមារនៅក្នុងដុនបូស្កូកែបនោះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងនោះបង្ហាញសេចក្តីយោងមិនធម្មតាពីសាលាក្តីឬនាយកដ្ឋាននគរបាលដែលបញ្ជាក់ថាជននោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារ។
 • ជនល្មើសកុមារឬបុគ្គលដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទល្មើសលើកុមារមិនត្រូវរស់នៅជិតសាលារៀនដុនបូស្កូរឺសាលារៀនសាធារណៈឬកន្លែងណាមួយដែលកុមារអាចជួបគ្នាបានក្នុងរយៈចម្ងាយ 1 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញសាលារៀននោះទេយ៉ាងហោចណាស់មានសេចក្តីយោងពិសេសពីសាលាក្តីឬផ្នែកនគរបាល បញ្ជាក់ថាបុគ្គលបែបនោះមិនមែនជាហានិភ័យដល់កុមារទេ។
 • ដុនបូស្កូរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរថាអ្នកដែលមានកំណត់ត្រាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគួរតែផ្លាស់ទីឆ្ងាយពីសាលាដុនបូស្កូ។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវកាត់ក្តីសិស្សដុនបូស្កូទេទោះបីពួកគេមានអាយុលើស 18 ឆ្នាំឬរក្សាទំនាក់ទំនងពិសេសដែលអាចយល់ថាជាដៃគូស្នេហា។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរទេសដែលនិយាយថាសិស្សពិសេសគឺមិត្តស្រីឬមិត្តប្រុសរបស់ពួកគេនឹងត្រូវគេបណ្តេញចេញ។
 • ក្មេងជំទង់ដែលមានកូនក្មេងត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងដុនបូស្កូ។ នៅក្នុងករណីគួរឱ្យសង្ស័យមួយវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរគ្រប់ករណីដែលកុមារអាចជាជនរងគ្រោះនៃប្រភេទនៃការរំលោភបំពានណាមួយដោយមនុស្សពេញវ័យ។
 • មនុស្សពេញវ័យដែលធ្វើការនៅក្នុងដុនបូស្កូជាគ្រូបង្រៀនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឬរដ្ឋបាលមានគោលបំណងធ្វើតាមគោលការណ៍ការពារកុមារនេះហើយវារួមបញ្ចូលទាំងការការពារកុមារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលារៀន។
 • គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើអ៊ិនធឺណិតនៃដុនបូស្កូដើម្បីបើកគេហទំព័រអាសអាភាសឡើយ។ តាមរបៀបពិសេសបំផុតវាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងការប្រើអ៊ីនធឺរណែតទៅកាន់ក្មេងៗតុលាការឬប្រើសម្ភារៈដែលតំណាងឱ្យអាក្រាតកុមារឬសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលតំណាងឱ្យបទល្មើសប្រឆាំងនឹងកុមារ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។
 • មនុស្សពេញវ័យដែលទាក់ទងនឹងដុនបូស្កូមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពេស្យាចារទេជាពិសេសនៅពេលសកម្មភាពបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុ។
 • មនុស្សពេញវ័យត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីរដ្ឋបាលដុនបូស្កូដើម្បីនាំកុមារនិងសិស្សចេញពីសាលាសម្រាប់សកម្មភាពពិសេសទោះបីជាសិស្សមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំក៏ដោយ។
 • វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការប្រើអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារនិងសិស្សដែលពាក់ព័ន្ធឬមិនដុនបូស្កូ។ មនុស្សពេញវ័យប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាលើកុមារនិងសិស្សអាចត្រូវបានបណ្តេញចេញឬរាយការណ៍។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការគំរាមកំហែងផ្លូវចិត្តភាពអាម៉ាស់ការស្រែកឬវិធីដែលធ្វើឱ្យកុមារនិងសិស្សមានបញ្ហា។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវប៉ះពាល់កុមារនិងសិស្សដោយវិធីដែលវាអាចត្រូវគេយល់ថាជាការយាយីដោយធ្វើជាសាធារណៈឬឯកជន។
 • កន្លែងដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការសិស្សប្រុស សិស្សស្រី ត្រូវតែគោរពយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់: បុរសមិនត្រូវចូលក្នុងតំបន់ស្ត្រីទេ។ ស្ត្រីមិនត្រូវចូលក្នុងតំបន់របស់បុរសទេ។ ករណីលើកលែងត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌។
 • អ្នកអប់រំដុនបូស្កូត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកុមារនិងសិស្សដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាននៅក្នុងសាលារៀន។ កុមារឬសិស្សដែលរងគ្រោះដោយការគំរាមកំហែងត្រូវតែត្រូវបានគេជួយគ្រប់ពេលវេលា។ សិស្សឬកុមារដែលធ្វើការគំរាមកំហែងដល់អ្នកដទៃត្រូវតែជួយផងដែរដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេ។
 • វាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីនាំយកកាំភ្លើងថ្នាំញៀនបារីឬគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងសាលាដុនបូស្កូ។ អ្នកប្រើគ្រឿងញៀនមិនអាចអនុវត្តជាអ្នកអប់រំនៅសាលាដុនបូស្កូនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ។
 • សាលាដុនបូស្កូគឺជាតំបន់ដែលមិនជក់បារី។
 • មនុស្សពេញវ័យមិនត្រូវអញ្ជើញកុមារនិងសិស្សឱ្យផឹកស្រាដោយសារតែមូលហេតុណាមួយឡើយ។
  មនុស្សពេញវ័យត្រូវតែស្លៀកពាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគោរពវប្បធម៌ខ្មែរ។ សូមកុំស្លៀកពាក់តាមរបៀបដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកដទៃរំជើបរំជួល។ ត្រូវយល់ដឹងពីវិបត្ដិវប្បធម៌: អ្វីដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអាចជារឿងអាស្រូវនៅក្នុងរឿងនេះ។
 • សាលារៀនដុនបូស្កូមិនមែនជាគោលដៅនៃ “ទេសចរណ៍ក្មេងកំព្រា” ឬសកម្មភាពណាមួយដែលកុមារត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាកន្លែងទាក់ទាញនោះទេ។ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យមកទស្សនានិងស្គាល់គម្រោងរបស់យើងនិងគាំទ្រវា។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញមានអ្វីមួយដែលគួរឱ្យសង្ស័យដែលអាចដាក់កូនឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានណាមួយសូមរាយការណ៍ទៅគណៈគ្រប់គ្រង management@donboscokhmer.org ឬទូរស័ព្ទ 097.371.2020 នៅខេត្តកំពតឬកំពត។ អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទទៅបណ្តាញភ្នាក់ងារកុមារកម្ពុជាផងដែរថាតើការរំលោភបំពានណាមួយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនាពេលនេះដែរ: 012 – 311 112. អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសកម្ពុជាបានប្រសិនបើអ្នកឃើញមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើក្មេងអាយុក្រោមអាយុ