សរសេរសំបុត្រផ្ញើរជូនលោកពុកបូស្កូ ដើម្បីទូលអង្វរ

កែប, នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមគ្រួសារសាឡេស៊ានមាន លោកពុក បងប្រុស បងស្រី បុគ្គលិក លោកគ្រូអ្នកគ្រូ សិស្ស និស្សត បានជុំគ្នាដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសរសេរសំបុត្រ សម្រាប់ផ្ញើរជូនលោកពុកបូស្កូ អំពីក្តីរំពឹង និងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នា សុំពីលោកពុកបូស្កូ ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីក៏មានច្រៀនជាមួយចម្រៀងរបស់លោកពុកបូស្កូ ដើម្បីអោយកម្មវិធីកាន់តែមានភាពស្និតស្នាល ​និងរីករាយ។