ដោយលោកឪពុក ក្លេមេង បាក្លាប់

ភ្នំពេញ — ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពាក់កណ្តាលខែតុលានៅប្រទេសកម្ពុជា វាចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីក៏មាននៅក្នុង១៤សាលាដុនបូស្កូ (បងប្រុសលោកឱពុកសាឡេស៊ាន និង បងស្រីសាឡេស៊ាន ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងសិក្សា) ។ “ផ្ទះម្តាយ” របស់ប្រជាជនសាឡេស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩១ ហើយរហូតដល់យុវជនកម្ពុជាចំនួនជាង៥៤០០នាក់ (ទាំងយុវជននិងយុវនារី) ទទួលបានការរៀបចំរឹងមាំសម្រាប់ជីវិត។ កាលពីថ្ងៃចន្ទទី១៥ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨នេះ កូនសិស្ស១៦០នាក់គឺជានិស្សិតឆ្នាំទីមួយ ត្រូវបានស្វាគមន៍ចំពោះការតំរង់ទិសរបស់ពួកគេ និងចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា។ សាលារៀននេះក៏ជាទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាផងដែរ – ប្រតិភូកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកឱពុកធំនៅឆ្នាំ២០១៣ ហើយនិងលោកឱពុក រូអេល សូតូ (Roel Soto) គឺជានាយកទីមួយ។

ពួកគេបានជួបប្រទះនូវការរំភើបនៃសុន្ទរកថា “អរុណសួស្តី” ជាលើកដំបូង នងដែលជាលើកដំបូងដែរគេងនៅក្នុងបន្ទប់អន្តេវាសិកដ្ឋានធំជាង ប្រុសៗជាង១០០នាក់ ហើយមិត្តភក្តិជាលើកដំបូងដែលបានមកពីខេត្តមិនតិចជាង២០ខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា និងស្មារតីគ្រួសាររបស់សាលាដុនបូស្កូភ្នំពេញ ដែលជាដូចសាលារបស់ឱពុកបូស្កូនៅភូមិបាលដូកូនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមនៃសាឡេស៊ាន។ សហគមន៍មានលោកឱពុកបងប្រុសរឹងមាំ៦នាក់ ដោយមានបេសកកម្ម៦០នាក់ និងដៃគូបេសកកម្មចំនួន១០០នាក់ត្រូវបានប្រគល់ឱ្យសាលាបច្ចេកទេស (៥០០នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ), មជ្ឈមណ្ឌលយុវជន ឬមណ្ឌលយុវជន “អូរ៉ាតូរី” (យុវជន៨០នាក់) បំណងប្រាថ្នា “ខ្មែងប្រុសបេសូកូ” (សិស្សវិទ្យាល័យ១៨នាក់) ព្រះសហគមន៍កាតូលិក “ម៉ារីជួយពួកគ្រីស្ទាន” (អភិបូជានៅភាសាអង់គ្លេសជាថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់សហគមន៍កាតូលិកអន្ដរជាតិ ដោយមានអ្នកស្មោះត្រង់១០០នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យ) ផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ប្រុសៗ១២០នាក់ និងស្រីៗ ២៤នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលសហសេវិកសាឡេស៊ាន (សមាជិក១៧នាក់) និងមជ្ឈមណ្ឌលអតីតនិស្សិតនៃដុនបូស្កូ។ បរិវេណដែលមានទំហំ៥ហិកតានៃដុនបូស្កូ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ ‘ភ្នំពេញថ្មី’ នៅមុខវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ល្បីល្បាញ និងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលនៃភូមិភាគនៃរាជធានីភ្នំពេញ (លោកឯភិបាល អូលីវេរ ស្មេតាអូសេរ  នៃបេសកកម្មបរទេសប៉ារីស) ។

ការស្វាគមន៍និងការតំរង់ទិសសម្រាប់សិស្ស១២០នាក់នៃឆ្នាំទី១ ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយក្រុមគ្រូគង្វាលនៃសាលា (ទទួលបន្ទុកបណ្ឌិតសុខអេង) ជាមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺសិស្សឆ្នាំទី២។ សេចក្តីណែនាំអំពី ប្រព័ន្ធការពារសាឡេស៊ាន និងប្រពៃណីនៃសាលា រួមបញ្ចូលទាំងការស្វាគមន៍ពីអតីតនិស្សិតផងដែរ។ សហគមន៍សិក្សានៃសាលានេះ មានមោទនភាពចំពោះការងារ៩៥% បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន១៧៣នៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ។ ទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមសាលាបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាកំពុងតែរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដុនបូស្កូដល់គម្រោងសាកល្បងថ្មីនៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។

នៅចំកណ្តាលនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជា សហគមន៍សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំក្តីសង្ឃឹម។ ការអប់រំដុនបូស្កូបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតមនុស្សវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់ គឺដូចជាអំបិលនិងពន្លឺនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ដែលទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសង្គមជនបទ រហូតដល់យុគសម័យឧស្សាហកម្មដែលទំនើបនាប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ដុនបូស្កូ!