រាប់ពីឆ្វេង លោកគ្រូ បូ ខេម យុវសិស្សឆោម វិឆ្ឆ័យ យុវសិស្សជូ រដ្ឋា កញ្ញា យ៉ែម សុខឿន លោកគ្រូ សេង ធី កញ្ញា សេង លក្ខណា និងលោកគ្រូ សួន អាន
រាប់ពីឆ្វេង លោកគ្រូ បូ ខេម យុវសិស្សឆោម វិឆ្ឆ័យ យុវសិស្សជូ រដ្ឋា កញ្ញា យ៉ែម សុខឿន លោកគ្រូ សេង ធី កញ្ញា សេង លក្ខណា និងលោកគ្រូ សួន អាន

ខេត្តកែបៈ បន្ទាប់ពី បុណ្យប្រពៃណីជាតិ ចូលឆ្នាំខ្មែរ បានកន្លងផុតទៅ ការងារសាលា ក៏បានចូលមកជាបន្តបន្ទាប់។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសានេះ លោកគ្រូសេង ធី ប្រធានផ្នែក ទំនាក់ទំនងសង្គម និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ  ដុន បូស្កូកែបបានធ្វើកម្មវិធីចែករង្វាន់ ដល់សិស្សដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អ ពីលេខមួយដល់លេខប្រាំ ដែលសិស្សម្នាក់ៗទទួលបាន សៀវភៅមួយក្បាល។ សំរាប់សិស្សឆ្នាំទី ២ មានឈ្មោះ និងពិន្ទុ

  • សិស្សឆ្នាំ ទី ២ (ឆ្នាំសិក្សា២០១៦ – ២០១៨)

១. ញ៉ែម សុខឃឿន ពន្ទុ 76.86

២. សេង លក្ខិណា ពិន្ទុ 76.21

៣. ឆោម វិច្ឆ័យ ពិន្ទុ 73.79

៤. ជូ រដ្ឋា ពិន្ទុ 73.00

៥. ជីវ ចិត្រា ពិន្ទុ 71.71

  • សិស្សឆ្នាំទី ១ (ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៩) ជាប់លេខ ១ ពីរនាក់

១. តុញ   ខ្នីន ភេទប្រុស ពិន្ទុ 86.43

១. ភូ ពុធមន្នីមេសា ភេទប្រុស ពិន្ទុ 86.43

. ឡុង នេត ភេទស្រី ពិន្ទុ 83.07

៤. ពៅ ឃាង ភេទប្រុស ពិន្ទុ 82.93

៥. ផុន សូ ភេទប្រុស ពិន្ទុ 78.21

រាប់ពីឆ្វេង លោកគ្រូស៊ួន អាន យុវសិស្ស ពៅ ឃាង យុវសិស្ស ភូ ពុធមន្នីមេសា យុវសិស្សតុញ ខ្នីន កញ្ញាឡុង នេត យុវសិស្សផុន សូ
រាប់ពីឆ្វេង លោកគ្រូស៊ួន អាន យុវសិស្ស ពៅ ឃាង យុវសិស្ស ភូ ពុធមន្នីមេសា យុវសិស្សតុញ ខ្នីន កញ្ញាឡុង នេត យុវសិស្សផុន សូ