លោកគ្រូពៅ តុលា ក្នុងកម្មវិធី បុណ្យកត្តញូតាធម៌
លោកគ្រូពៅ តុលា ក្នុងកម្មវិធី បុណ្យកត្តញូតាធម៌

ខេត្តកែបៈ ទន្ទឹមនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខែ្មរកាន់តែខិតជិតមកដល់ គ្រប់អង្គការ ឬស្ថាប័ណផ្សេងៗ បានបិទទ្វាដើម្បីផ្តល់ពេលវេលា ដល់និយោជិកទាំងអស់បានឈប់សំរាកទៅកាន់ស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួន ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ។ សំរាប់មូលនិធិ ដុន បូស្កូក៏បានអនុញ្ញាតអោយមានការឈប់សំរាប់ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែរ ដោយសហគមនីមួយៗដាក់ថ្ងៃឈប់សំរាកខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់។

ចំណែកឯសហគមន ដុន បូស្កូកែបបានប្រារព្វកម្មវិធីបិទវិស្សមកាលនៅព្រឹកនេះ ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវបូករួមជាមួយនិងកម្មវិធីបុណ្យកត្តញូតាធម៌។ បុណ្យកត្តញូតាធម៌នេះត្រូវបានដុន បូស្កូទាំងអស់អនុវត្តធ្វើវាតាំងពីយូយារ ណាស់មកហើយ ដោយគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះអោយខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗ។ បុណ្យកត្តញូតាធម៌នេះត្រូវ ដុន បូស្កូ ធ្វើឡើងដើម្បីអោយសិស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណដល់ឪពុកម្តាយដែលបានបង្កើតខ្លួនមក និងបាននឹកគុណដល់អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើគុណដល់ខ្លួន មានដូចជាមិត្តភគ្រ័ លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើម ដែលគាត់ធ្លាប់ផ្តល់នូវចំណេះដឹងដល់ខ្លួន។

សំរាប់កម្មវិធីនៅព្រឹកនេះមានការចូលរួមពី អ្នកអណាព្យាបាលសិស្សចំនួន ៥៣ នាក់ ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន ២៤៥ នាក់ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន ៥២នាក់ ដោយមានគណៈអធិបតីពីលោកពុក អ៊ូចជីន បូជាចារ្យគ្រប់គ្រង សហគមតំបន់ សីហនុ។ ដោយចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះ ទទួលបានការឧបត្ថមពីសំណាក់ អ្នកអណាព្យាបាលសិស្ស  បានចំនួនទឹកប្រាក់ 348 ​000​ រៀល ហើយទឹកប្រាក់ទាំងនេះនឹងត្រូវយកមកផ្គត់ផ្គងសាលាទៅតាមតម្រូវការដែលចំាបាច់។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សំរាប់ការឈប់រាកក្នុង ឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះ ដុន បូស្កូកែប បានឈប់សំរាករយៈពេល ១០ ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨។