លោកគ្រូ ម៉ាន់ រក្សា ខាងស្តាំ និងលោកគ្រូធឹម វាសនា គ្រូផ្នែកអគ្គិសនី
លោកគ្រូ ម៉ាន់ រក្សា ខាងស្តាំ និងលោកគ្រូធឹម វាសនា គ្រូផ្នែកអគ្គិសនី

ក្រុងប៉ោយប៉ែតៈ លោក​ម៉ាន់ រក្សា​ ប្រធាន​ផ្នែក​កុំព្យូទ័រ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូប៉ោយប៉ែត ស្នើរ​អោយ​មាន​ការបង្កើត​កម្មវិធី សិក្សាដូចគ្នានៅក្នុង មូលនិធិដុន បូស្កូកម្ពុជា។

ការលើកឡើងរបស់លោក គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយសំរាប់ ដុន បូស្កូ។ ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើង ដើម្បីអោយកំរិតនៃការសិក្សាដូចគ្នា ហើយងាយស្រួលសំរាប់សិស្សស្រាវជ្រាវ និងអាចអោយគ្រូនៅតាមមណ្ឌលដុន បូស្កូមានកំរិតដូចគ្នា។ ម្យ៉ាង​​ទៀតវា​អាច​ជួយ​អោយ​សិស្ស​ដែល​ចេញ​ពីដុន បូស្កូទាំងអស់ ពេល​ដែល​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ទៅ អាចបំរើការងារនៅគ្រប់ស្ថាបណ្ឌ័ផ្សេងៗ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដូចគ្នា។ យើងស្ថិតក្នុងគ្រួសារតែមួយ ម្លោះហើយត្រូវមានគោលដៅមួយដែលជាអត្តសញ្ញាណមួយ បញ្ជាក់ពីសហគមន៍របស់យើងដូចគ្នា នេះជាពាក្យរបស់ លោក ម៉ាន់ រក្សា។

លោកគ្រូ ម៉ាន់ រក្សាពេលលេងកីឡា
លោកគ្រូ ម៉ាន់ រក្សាពេលលេងកីឡា