សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ យាយ អូទី និងថា វូហាង បរិច្ចាគកំព្យូទ័រចំនួន ៧ គ្រឿងដល់ក្មេងចារាយ


សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកយាយ អូទី និងលោកតាថា វូហាង ពីទីក្រុងប៊ែរឡាំង ដែលបានបរិច្ចាគកំព្យូទ័រចំនួន ៧ គ្រឿង និងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង ដើម្បី ក្មេងដុនបូស្កូ ក្រុមបងប្រុសសូរិយា ជនជាតិចារាយ របស់យើងនៅខេត្តរតនគិរី។ អ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកសឿនប៊ុននី សិស្សចាស់ទំនាក់ទំនងសង្គម នឹងមេដឹកនាំចារាយ។

រូបភាព លោក សឿន បុន្នី និងក្មេងចារាយ