លោកអភិបាល អូលីវីយ៉ែ ធ្វើធម្មទេសនា ក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកអភិបាល អ៊ីវ រ៉ាម៉ូស


ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារីញញឹម​ ខេត្ត​តាកែវ​ ម៉ោង​ ៩យប់​ គឺម៉ោងដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអភិបាល​ អ៊ីវ​ ជាទីស្រឡាញ់​នៅប្រទេសបារាំង​។