អេម៉ាហ្សូអេសកូឡុំប៊ី៖ ក្មេងប្រុសជនជាតិដើមពាក់អាវយឺតដុនបូស្កូកែប ទទួលអាហារូបករណ៍ពី Stichting Ontmoeting der Volkeren (COV) នៅប្រទេសហូឡង់។