បួងសួងដល់ព្រះនាងម៉ារី

ការទុកចិត្តនិងការឧទ្ទិសដល់ ព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង

ឱ​ព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង!

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការ​រាតត្បាតអាសន្នរោគ ឪពុកបូស្កូរបស់យើងបានប្រគល់ដល់ព្រះនាង។

យើងខ្ញុំក៏ដូចគ្នា៖

ក្នុងពេលដ៏លំបាកនៃការរីករាលដាលនៃវីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា ក្នុងនាមជាក្រុមគ្រួសារសាឡេស៊ាន ចង់ប្រគល់ដល់បេះដូងរបស់ព្រះមេត្ដា សូមអោយលួងលោមអ្នកឈឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេ។

គឺនៅក្នុងពិភពលោកដែលរងផលប៉ះពាល់

ដោយការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណា

យើងចង់បានក្នុងនាមជាគ្រួសារសាឡេស៊ាន ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះដួងចិត្តព្រះមេត្តា សូមកុងសូលព្រួយបារម្ភដល់អ្នកជម្ងឺ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។

សូមព្រះនាងម៉ារី សូមជួយគ្រូពេទ្យនិងអ្នករាល់គ្នាដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ

សូមជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់នៃសង្គមនិងអភិបាលរបស់គេ

សូមស្វាគមន៍ចំពោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ដោយសាររោគរាតត្បាតនេះនៅស្ទានបរមសុខ

នៅ​ខាងលើ​ទាំងអស់និងសំខាន់ជាងនេះ សូមបន្តជាថ្មីនៅក្នុងយើងម្នាក់ៗ

នៅក្នុងសហគមន៍ និង គ្រួសាររបស់យើង ជំនឿលើព្រះយេស៊ូជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គ

ដែលបានសោយទិវង្គត និងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ

ធ្វើឱ្យពាក្យឪពុកបូស្កូក្លាយជាពាក្យរបស់យើងផ្ទាល់ដែរ យើងចង់និយាយទៅកាន់ព្រះនាងម៉ារីថា៖

ឱព្រះនាងម៉ារីព្រហ្មរិនីដែលមានឥទ្ធិពល កំពែងដ៏ធំ និងអស្ចារ្យនៃព្រះសហគមន៍

ជំនួយដ៏អស្ចារ្យរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ គួរអោយខ្លាចដូចជាកងទ័ពមួយដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងសមរភូមិ។

មានតែព្រះនាងទេដែលយកឈ្នះលើសាសនាខុសឆ្គងទាំងអស់នៅក្នុងលោក

ពេលមានទុក្ខកង្វល់ ក្នុងការតស៊ូ ក្នុងការលំបាក ការពារយើងពីសត្រូវ

និងនៅពេលស្លាប់ សូមទទួលព្រលឹងរបស់យើងខ្ញុំចូលក្នុងស្ថានបរមសុខ ។

អាម៉ែន។

ក្បួនដង្ហែររបស់ព្រះនាងម៉ារីដុនបូស្កូកែប