ក្រុងប៉ោយប៉ែតៈ សូមអគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់សិស្សជំនាន់ទី ៦ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ( ២០១៥ ដល់ ២០១៧ ) សំរាប់ទឹកចិត្ត​សប្បុរសធម៌​ផ្តល់ជូននូវទឹកប្រាក់ ដល់សិស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកីឡាពណ៌។  នេះបញ្ជាក់អោយឃើញថា ពួកគាត់បានបញ្ចេញនូវភាពដឹងគុណរបស់គាត់ដល់កន្លែងដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមនៃក្តីស្រមៃ។ ដុន បូស្កូកម្ពុជា សូមអគុណជាពិសេសដល់ លោក សាន់ធុន រតនៈ លោក សួន ពិសិដ្ឋ លោក ស៊ុន ចាន់សាក់ លោក និច សុផា បងស្រី សូផានី បងប្រុស អ៊ុក សីហា លោក មាស សុវណ្ណ លោក ដារ៉ា និងបងប្រុសហ៊ួរ លេវ៉ាស្លាន់ ព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅតែចងចាំសាលា។  ទឹកប្រាក់ទាំងនេះនិងត្រូវទិញ ភេសជ្ជៈ និងរបស់ញាំសំរាប់កម្មវិធីបុណ្យកីឡាពណ៌។

Leave a Comment