ក្មេងប្រុសជនជាតិដើមនៅប្រទេសហូឡង់ ពាក់អាវយឺតដុនបូស្កូកែប

អេម៉ាហ្សូអេសកូឡុំប៊ី៖ ក្មេងប្រុសជនជាតិដើមពាក់អាវយឺតដុនបូស្កូកែប ទទួលអាហារូបករណ៍ពី Stichting Ontmoeting der Volkeren (COV) នៅប្រទេសហូឡង់។

មើលបន្ថែម