លោកពុកដេប៉ារ៉ាត់ ភីទីសាន់

សាររបស់លោកពុកប្រធានប្រតិភូដុន បូស្កូថៃ កម្ពុជា ឡាវ

បងប្អូនជាទីស្រលាញ់ ខ្ញុំបានចំណាយពេលពេញមួយខែ នៃខែមិថុនា ដើម្បីទស្សនកិច្ចបងប្អូនគ្រួសារសាឡេស៊ានរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ។ នៅកម្ពុជាយើងមានផ្ទះទាំងអស់ចំនួន ៥ និងប្រទេសឡាវយើងមានផ្ទះតែមួយទេ គឺនៅក្នុងទីក្រុងវៀងច័ន្ទ។ យើងអាចនិយាយបានថា បេសកកម្មរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ឈានដល់ដំណាក់កាលទី ២ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ២៥ ឆ្នាំដែលយើងបានទៅបំពេញការងារនៅទីនោះ។

Read More
បេនចានថ៍ ផង់ ខាងឆ្វេង និងមិត្តរួមក្រុមមកពីប្រទេស សិង្ហបុរី

សិស្សសាលា ដុន បូស្កូតំបន់ភ្នំពេញ ទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សាពី និសិត្សមកពីប្រទេស សិង្ហបុរី

បេនចានថ៍ ផង់ ខាងឆ្វេង និងមិត្តរួមក្រុមមកពីប្រទេស សិង្ហបុរីភ្នំពេញៈ និសិត្ស សាកលវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង ស៊ិងហ្កាពួរ (Singapore Management University) ៣០ នាក់បានមកធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកបទពិសោធន៍សិក្សា ដល់សិស្ស ដុន បូស្កូ តំបន់ភ្នំពេញរយៈពេល ៣ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ០២ ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

Read More

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “​ វិធីសាស្រ្ត ក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធមូលនិធិ ដុន បូស្កូ ”

សកម្មភាពក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល កេនយ៉ាៈ ដើម្បីអោយដំណើរការនៃបេសកម្មអប់រំ របស់មូលនិធិ ដុន បូស្កូ កាន់តែមានសម្ទុះ និងប្រសិទ្ធភាពនោះ មជ្ឈមណ្ឌល មូលនិធិ ដុន បូស្កូ បានបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលមួយ ដែលមាន

Read More

ពីអ្នកនេសាទ ក្លាយជាបងប្រុស សាឡេស៊ាន

ភ្នំពេញៈ សាឡេស៊ាន ជាឈ្មោះសម្គាល់របស់ក្រុម បុព្វជិត កាតូលិក សាសនា ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៨៥៩ ដោយបូជាចារ្យ (អ្នកបួស ឬបុព្វជិតសាសនាកាតូលិក) ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ យូហាន បូស្កូ ដែលលោកបាន

Read More