លោកតា វែង បានរក្សាទឹកដីដុនបូស្កូកែប បានទទួលមរណភាព

ខេត្តកែប៖ ស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនប្រុស ២ នាក់របស់លោកថាវេងក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃនេះនៅខេត្តកែប។ យើងបានគោរពដល់បុរសដែលមានចិត្ដរាបទាបនិងសាមញ្ញម្នាក់ដែលបានជួយយើងអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការថែរក្សាដីរបស់យើងនៅដុនបូស្កូកែប។ សូមឱ្យព្រលឹងរបស់គាត់សម្រាកដោយសន្តិភាព។

មើលបន្ថែម