សម្ព័ន្ធភាពដុនបូស្កូបៃតង

សម្តេចប៉ាប ហ្រ្វង់ស៊ីស ឡាតដាតូ ស៊ី ជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុម EAO អេកូ ២០២១

នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ បានរៀបចំការជួបគ្នាលើកដំបូងនៅ ឆ្នាំ២០២១ នៃក្រុម (សម្ព័ន្ធដុនបូស្កូបៃតង) សម្របសម្រួលលោកស្រី  ថៃ ជី មៃរ៉ែនដា ដោយមានការចូលរួមពីតំណាង ១៧ នាក់ មកពីខេត្តចំនួន ៩ និងគណៈប្រតិភូចំនួន ៣…

EAO DB Green Alliance ចាប់ផ្តើមការប្រែ ជឿលើអេកូ

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០“ អេកូក្រុមបៃតង”  បានរៀបចំការប្រជុំចលនាជីវចល EAO ដុនបូស្កូ សម្ព័ន្ធ បៃតង លើកដំបូងដោយអ្នកសំរបសំរួល EAO DBGA លោកស្រី Taichi Miranda (FIS)។ វាជាជោគជ័យ! សូមអរគុណដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់…

វ៉ាទីកង់ ដុនបូស្កូសម្ព័ន្ធបៃតង នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា Laudato Sì

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃសប្តាហ៍“ Laudato S wanted” ដែលចង់បានដោយសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស័រដែលជាវិមានសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍមនុស្សអាំងតេក្រាលបានប្រកាសពីឆ្នាំពិសេសមួយដែលត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ឡជីវឧស្ម័ន Laudato Sìដែលនឹងដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។ ពន្យល់ពីអ្វីដែលផែនការនឹងត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិឡាឌិកបានប្រកាសថា“ យើងសូមអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាចូលរួមជាមួយយើង។ ភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពនេះតម្រូវឱ្យមានការឆ្លើយតបជាសកលនិងជាឯកតោភាគីនៅគ្រប់កម្រិតទាំងក្នុងតំបន់ថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។…

ឆ្នាំអន្តរជាតិនៃទិវាការថែរក្សារុក្ខជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាឆ្នាំ ២០២០ ជាឆ្នាំអន្តរជាតិនៃទិវាថែរក្សារុក្ខជាតិ (IYPH) ។ គោលបំណងរបស់អាយអាយអេជគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់និងផលប៉ះពាល់នៃសុខភាពរុក្ខជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោករួមមានភាពអត់ឃ្លានភាពក្រីក្រការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ អន្តរជាតិឆ្នាំ នៃចំការ សុខភាព អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាឆ្នាំ ២០២០ ជាឆ្នាំអន្តរជាតិនៃទិវាថែរក្សារុក្ខជាតិ (IYPH) ។