សូមឱ្យយើងអធិស្ឋាន

សូមបងប្អូនធិដ្ឋានសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាម៉ូស

សូមបងប្អូនធិដ្ឋានសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាម៉ូស ឥឡូវនេះគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសបារាំង🇨🇵 ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩! សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ និងលោកបូជាចារ្យក្រុម MEP ៦រូបផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះលោកបូជាចារ្យចូលនិវត្តន៍។ លោកអភិបាល អូលីវីយេ

សូមយើងអធិដ្ឋានការទទួលមរណភាពបងស្រី ប្រានដូនៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

យើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការ អស់កល្ប របស់បងស្រី ប្រាណដូ អេស្ទើរីណា បងស្រីបានទទួលមរណភាពដោយសារ ជំងឺមហារីក នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅវេលាម៉ោង ៧៖៣៥នាទីយប់ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ កាមីលៀន ទីក្រុងបាងកក។ បងស្រីបានកើត នៅទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២១…

ពាក្យអធិដ្ឋានដល់ព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង

ការទុកចិត្តនិងការឧទ្ទិសដល់ ព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង ឱ​ព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង! ក្នុងអំឡុងពេលនៃការ​រាតត្បាតអាសន្នរោគ ឪពុកបូស្កូរបស់យើងបានប្រគល់ដល់ព្រះនាង។ យើងខ្ញុំក៏ដូចគ្នា៖ ក្នុងពេលដ៏លំបាកនៃការរីករាលដាលនៃវីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា ក្នុងនាមជាក្រុមគ្រួសារសាឡេស៊ាន ចង់ប្រគល់ដល់បេះដូងរបស់ព្រះមេត្ដា សូមអោយលួងលោមអ្នកឈឺនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេ។ គឺនៅក្នុងពិភពលោកដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយការរីករាលដាលនៃកូរ៉ូណា យើងចង់បានក្នុងនាមជាគ្រួសារសាឡេស៊ាន ដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះដួងចិត្តព្រះមេត្តា សូមកុងសូលព្រួយបារម្ភដល់អ្នកជម្ងឺ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។ សូមព្រះនាងម៉ារី សូមជួយគ្រូពេទ្យនិងអ្នករាល់គ្នាដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ…

ការអធិស្ឋាននិងការសន្យាពីអតីតកាលរបស់សិស្សចាស់ដុនបូស្កូ

បពិត្រព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតា តាមរយៈសម្ពន្ធមេត្រីរបស់យេស៊ូ​ជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គ និងតាមរយៈពាក្យទូលអង្វររបស់ សន្ដៈ យ៉ូហាន បូស្កូ សូមស្តាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់អតីតសិស្សសាឡេស៊ានទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក ។ យើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណ សម្រាប់ការអប់រំដ៏មានតំលៃដែលយើងខ្ញុំបានទទួល ក្រោមការណែនាំ បំភ្លឺ ពីលោកឪពុក​ និងបងប្រុសសាឡេស៊ាន បានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតរស់នៅបែបសាឡេស៊ាន។ យើងទាំងអស់គ្នាសូមទូលអង្វរព្រះដោយជឿទុកចិត្តយ៉ាងស្មោះ៖ – សូមផ្តល់កម្លាំង និងភាពក្លាហានដល់ពួកយើង ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងក្នុងសង្គម​ និងក្នុងព្រះសហគមន៍…