សហការីសាឡេស៊ាន

បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក ឪពុក អាល់ប៊ែរ៉ូ រ៉ូដាស់ (លី សំណាង) ជាគណៈប្រតិភូកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ តើអ្នកអាចចែករំលែកអំពីកំណើត និងការរីកចម្រើននៃវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អ្នកបានទេ? ខ្ញុំឃើញការចាប់កំណើត និងការរីកចម្រើននៃ ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងកត្តាបីយ៉ាងគឺ ការស្វែងរកភាពខាងវិញ្ញាណ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្មេងប្រុសកាយរិទ្ធ និងអាជីពរបស់ខ្ញុំ ក្នុងការទំនាក់ទំនងសង្គម និងសារព័ត៌មាន។ ការស្វែងរកភាពខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ ឪពុកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនទស្សនវិជ្ជា ហើយម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដែលមានជំនឿមុតមាំណាស់។ ទោះបីយើងជាគ្រួសារក្រីក្រក៏ដោយតែងតែមានសៀវភៅជុំវិញផ្ទះ។ ពេលខ្ញុំនៅវ័យជំទង់…

ប្រវត្តិសង្ខេប របស់ សន្ តហ្វ្រង់ស័រ នៃអាសីសី

សន្ តហ្វ្រង់ស័រ នៃអាសីសី បានកើតនៅឆ្នាំ ១១៨១ និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ៣ ខែតុលាឆ្នាំ ១២២៦ ។ គាត់បានបង្កើតព្រះសង្ឃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា សហគមន៍ព្រះសង្ឃរាបទាប (ព្រះសង្ឃរបស់សន្តហ្វ្រង់ស័រ) ដូនជីដែលគេស្គាល់ថាជា សហគមន៍ដូនជីនៃសន្តីក្លារ (ក្នុងនាមលោកសន្តីក្លារនៃអាសីសី) សហគមន៍ទីបីនៃគ្រហស្ទ និងការថែរក្សាទឹកដីបរិសុទ្ធ។ សន្តហ្វ្រង់ស័រ គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនឿសាសនាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះសង្ឃ​កាតូលិកត។គាត់បានកើតនៅក្រុងអាសីសី…

ប្រវត្តិសង្ខេប របស់ សន្ត ប្រូ ណូន នៃកូឡាជែន

សន្ តប្រូណូន នៃកូឡាជែន បានកើតក្នុងឆ្នាំ ១០៣០ និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាឆ្នាំ ១១០១។ លោកជាព្រះសង្ឃ និងជាស្ថាបនិកសហគមន៍ព្រះសង្ឃនៃខាធូស។ គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកទេវវិទ្យានៅទីក្រុងរីមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ពីឆ្នាំទី ១០៥៧ ដល់ ១០៧៥។​ និស្សិតម្នាក់របស់គាត់ត្រូវជាសម្តេចប៉ាប យូសបាណូទី ២ ដែលបានសុំយោបល់របស់គាត់…

ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា៖ ជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់អ្នកបកប្រែ សាឡេស៊ាន ទាំងអស់

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស បានចេញផ្សាយលិខិតរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថា “ផលប៉ះពាល់បទគម្ពីរ” នៅថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់ ១៦០០ ឆ្នាំ នៃ សន្ដ ជេរ៉ូម ដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអបអរជា ‘ទិវាបកប្រែអន្តរជាតិ’ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ ។ សន្ដ ជេរ៉ូម ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបួសរបស់អ្នកបកប្រែ។…