បេសកកម្ម និងទស្សនៈវិស័យ

សំបុត្រថ្លែងអំណរគុណដល់សាលាសាឡេស៊ាន ចេស្ទន ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងការឆ្លើយតប

សូមមើលនៅទីនេះ(ចុចទីនេះ) សម្រាប់សំបុត្រថ្លែងអំណរគុណ ការឆ្លើយតបរបស់សាលាចេស្ទន ការឆ្លើយតបសារ ដុនបូស្កូ ក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ នៅឆ្នាំនេះ ទោះបីមានស្ថានភាពលំបាកនៃកូវីត -១៩ ក៏ដោយ សហគមន៍របស់យើង អាចបរិច្ចាគដោយសប្បុរសដល់គម្រោងដែលត្រូវការជាចាំបាច់នៅសាលាសាឡេស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ៤.០០៨.៥០ ដុល្លារ ត្រូវបានបរិច្ចាគទៅក្មេងសូរិយា ដុនបូស្កូកែប ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្សកំពុងខ្ចីកុំព្យូទ័រយួរដៃ នៅពេលពួកគេអាចធ្វើឱ្យការបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេមានការលំបាក។…

សូមអោយពរដល់ ឡាអូរ៉ា វីកូញា

ថ្ងៃទី ២២ ខែមករាៈសូមអោយពរដល់ ឡាអូរ៉ា វីកូញា (កើត ៥ មេសា ១៨៩១ – បានស្លាប់ ២២ មករា ១៩០៤) ក្មេងស្រីមកពីប្រទេសឈីលី ជាសិស្ស បងស្រីសាឡេស៊ាន រីករាយថ្ងៃសំរាប់ក្មេងស្រីវីកូញា នៅដុនបូស្កូកែប។

អ៊ីតាលី -“ មីឆេលរូ” ដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅទូរីន: ទីជម្រកសម្រាប់ការកសាងទំនាក់ទំនង និងជំរុញកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក

(អេអិនអេស – ទូរីន)“ មីឆេលរូ” សាឡេស៊ាននៅទូរីន បានក្លាយជាទីសក្ការៈក្នុងការសិក្សាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិលើប្រធានបទយុវជន និងសាសនា។ តើការបញ្ជូនជំនឿគុណតម្លៃ និងសាសនាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយ និងរវាងជំនាន់ផ្សេងៗ? តើបរិបទដែលយើងរស់នៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្តេច? ទាំងនេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលជំរុញឱ្យអ្នកវិភាគ និងគ្រូធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅឯទីប្រជុំជន សាឡេស៊ានទូរីន។ “មីឆេលរូ” ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទពហុភាគីជនជាតិភាគតិច និងពហុសាសនា បានផ្តល់នូវបរិយាកាសនៃការចាប់អារម្មណ៍ ពិសេសសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវតាន់យ៉ា Schroot…