សប្បុរសធម៌ និងការបរិច្ចាគមកកាន់ មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា តាមរយៈធនាគារ ABA

សូមអរគុណសម្រាប់ការបរិច្ចាគ និងសប្បុរសធម៌របស់លោកអ្នក។ សូមធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖ ១. ចូលទៅកាន់គណនី ធនគារ ABA តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក ២. ចុចត្រង់កន្លែង ទូទាត់ប្រាក់ ៣. អូសចុះក្រោមបន្ដិច ជ្រើសរើសយក សប្បុរសធម៌ និងការបរិច្ចាគ ៤. បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក អង្គការមូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា ៥.…

អតីត របស់ប្រទេសកម្ពុជា លោកអភិបាល អ៊ីវ រ៉ាមូស (៩៤) បានចាកឆ្ងាយ

ភ្នំពេញនិងប៉ារីស – អតីតអភិបាល របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញភ្នំពេញ។ លោកអភិបាល អ៊ីវ រ៉ាម៉ូស បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃសុក្រទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ១១  ៣០ ព្រឹក ម៉ោងនៅបារាំង និង ១៧  ៣០នាទី…

ថ្វាយអភិបូជា សម្រាប់លោកអភិបាល អ៊ីវរ៉ាមូស

លោកឪពុកជាទីស្រលាញ់! ខ្ញុំសូមអរគុណ ចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់លោកឪពុកទាំងអស់ សម្រាប់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអភិបាល អ៊ីវរ៉ាមូស ដ៏ជាទីស្រលាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នា ឲ្យបានសម្រាក់យ៉ាងសុខសាន្តនៅស្ថានបរមសុខ។ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឪពុកទាំងអស់ ថ្វាយអភិបូជាសម្រាប់លោកអភិបាល អ៊ីវ រ៉ាមូស ថ្ងៃស្អែក ថ្ងៃអាទិត្យទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ តាមកន្លែងរៀងៗខ្លួន។ យើងមិនអាចរៀបចំអភិបូជារួមគ្នា បាននោះទេ ដោយសារបញ្ហាស្ថានភាព…

បេក្ខជន បេក្ខនារី ចំនួន ១១០នាក់ត្រូវបានត្រាស់ហៅ

លោកអូលីវីយេយ៉ ជ្មីតហស្លេរ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភ្នំពេញ បានត្រាស់ហៅបេក្ខជន បេក្ខនារី ចំនួន១១០នាក់ យ៉ាង ឱឡារិក ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនាឱកាសបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះ។ ពិធីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះវិហារសន្តសិលា និងសន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី ហើយបងប្អូនទាំងាំង១០៥មកពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកទាំង៩មណ្ឌលសកម្មភាពរបស់ភូមិភាគភ្នំពេញ៕ #RVAKhmer #CatholicCambodia #CatholicPhnompenh #SecondStep #Joyful #Lent2021