ដំណើររបស់ខ្ញុំអំពីការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធការពារសាឡេស៊ាន

កំពង់ផែមូរេស្បី, ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេ: បណ្ឌិតអ្នកគ្រូ កាតេរីណ នង្កាស (Catherine Nongkas PhD) គឺជានាយកសាលា​បច្ចេកទេសដុនបូស្កូ បូរ៉ូកូ នៅទីក្រុងកំពង់ផែមូរេស្បី, ប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេ អ្នកគ្រូចែករំលែកជាមួយយើងនូវការឆ្លុះបញ្ចាំងនិងការលំបាកក្នុងការយល់និងរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារដុនបូស្កូ សូមឱ្យការចែករំលែករបស់អ្នកគ្រូជម្រុញយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងគ្រាលំបាករបស់យើងផងដែរ។

បងប្អូនសាឡេស៊ានអើយ ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាស់!

យើងភាគច្រើនមិនគិតពីជីវិតដែលគ្មានលោកឳពុកបូស្កូ ដោយគ្មានលោកឱពុកបងប្រុសសាឡេស៊ានទេ ហើយយើងអាចនិយាយបានថា យើងមានស្នេហាជាមួយព្រះជាអ្ចាស់ដោយវិធីស្បាយៗ ដែលពេញទៅដោយសំណើចនិងបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យដោយមានរូបលោកឱពុកបូស្កូជាមួយើង‍‍‌ សារពិលោកឱពុកអានហេល ទីក្រុងរ៉ូម — បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងអ្នកអានគេហទំព័រដុនបូស្កូខ្មែរ ដោយមានការប្រមូលផ្តុំដ៏ធំនៃលោកអភិបាលកាតូលិកនៅទីក្រុងរ៉ូម (Synod) ព្រះសហគមន៍កាតូលិកចង់ឮពីក្តីសុបិន្តរបស់យុវវ័យ ហើយឆ្លើយតបថាជាម្តាយ។ ជាមួយនឹងព្រះសហគមន៍កាតូលិក យើងលោកឳពុកបងប្រុសសាឡេស៊ានត្រៀមខ្លួនធ្វើដូចគ្នានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំទូទៅដែលយើងកំពុងរៀបចំ។

លោកជ័យ សុវណ្ណខាងឆ្វេង លោកជាម សុវណ្ណរិទ្ធិខាងស្តាំ

សមាគមន៍សិស្សចាស់ដុន បូស្កូកម្ពុជាជំរុញដល់សិស្សចាស់អោយចូលរួមសកម្មភាព …

ភ្នំពេញៈ ក្នុងកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលបច្ចេកទេសដុន បូស្កូ តំណាងសមាគមសិស្សចាស់ដុន បូស្កូកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ ដែលស្ថិតក្នុងកម្មអោយជួយផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សដែលរៀនចប់ពីដុន បូស្កូ អោយចូលរួមសកម្មភាពសមាគមន៍ ដើម្បីយុវជនដុន បូស្កូ។ លោកជ័យ សុវណ្ណប្រធានសមាគមសិស្សចាស់ដុន បូស្កូកម្ពុជា​ មានប្រសាសន៍ថា សមាគមសិស្សចាស់ គឺជាកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តមួយដែលធ្វើការរួមគ្នា

បិទវគ្គកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេសបង្គោលនៅសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូ

បិទវគ្គកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេសបង្គោលនៅសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូ

ភ្នំពេញៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ មូលនិធិដុន បូស្កូកម្ពុជា បានធ្វើកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេសបង្គោលចំនួន ៥៨ នាក់ ដែល​សិក្ខាកាម​ទាំងនោះមកពី សាលាបច្ចេកទេស និងសណ្ឋាគារដុន បូស្កូខេត្តព្រះ សីហនុ សាលា